Nowa dziedzina specjalizacji dla pielęgniarek - zobacz program specjalizacji.

Szkolenia dla pielęgniarek.


Nowa specjalizacja dla pielęgniarek

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia ( Dz.U. 2019, poz. 226) została wprowadzona nowa dziedzina, w której można uzyskać tytuł specjalisty –  psychoterapia dzieci i młodzieży.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 28 ust. 1  ustawy z dnia 24 lutego 2017 r.  o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017 r. poz. 599) minister właściwy do spraw zdrowia,  na wniosek osoby legitymującej się dorobkiem naukowym lub zawodowym w danej dziedzinie ochrony zdrowia, w drodze decyzji, może uznać ten dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie.

Osoby, którym zostanie uznany dorobek, po zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie ochronie zdrowia, uzyskają tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Opracowane przez zespół ekspertów kryteria oceny wniosku o uznanie dorobku naukowego lub zawodowego w dziedzinie  psychoterapii dzieci i młodzieży za równoważne ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w ww. dziedzinie, opublikowane na stronie internetowej CMKP na prośbę Pani dr hab. n med. Agnieszki Słopień – Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Źródło informacji: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Nowa specjalizacja pielęgniarek. Genialny czy fatalny pomysł?

Informuję także, że w dniu 13 września 2019 roku został zatwierdzony program przedmiotowej specjalizacji, którą mogą odbywać pielęgniarki z tytułem magistra pielęgniarstwa.

Program specjalizacji psychoterapia dzieci i młodzieży

Mariusz Mielcarek 

Zobacz także:

Nowa specjalizacja dla pielęgniarek

Nowa specjalizacja dla pielęgniarek z wyższym wykształceniem

Nowa specjalizacja pielęgniarek. Dyskusja w senacie 

Nowa specjalizacja pielęgniarek. Genialny czy fatalny pomysł?


Zobacz także:

Wynagrodzenia pielęgniarek - izba przystała na powiązanie "dodatku zembali" z zaangażowaniem w pracy oraz opinią pacjentów.

Szef do pielęgniarek: zróbcie "kroplówki z potasem" w klubie sportowym. Odmówiły! Sportowcy przyszli do pielęgniarek.

Pielęgniarka jednozmianowa miała L4. ZUS wypłacił 7 tys. zasiłku. W drugim zakładzie według ZUS-u "świadczyła" pracę, powinna oddać zasiłek. Co na to Sąd?