Nowa specjalizacja pielęgniarek. Genialny czy fatalny pomysł?

4 min czytania
Aktualności


Nowa dziedzina specjalizacji dla pielęgniarek – głos w sejmie

Praca dla pielęgniarki: Szpital zatrudni pielęgniarki. 35 PLN/godz. Minimum 60 godz. miesięcznie. 

W sprawie nowej specjalizacji dla pielegniarek pisaliśmy na portalu w artykułach:

Nowa specjalizacja dla pielęgniarek.
Nowa specjalizacja dla pielęgniarek z wyższym wykształceniem.

Posiedzenie plenarne sejmu 15-16 października 2019 roku:

Poseł Alicja Chybicka:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska mam zaszczyt przedstawić opinię o projekcie ustawy o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytuły specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. 
Przedstawiony projekt ustawy zmienia ustawę z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, Dz. U. z 2019 r. poz. 786. Zmiana jest krótka i zawiera dwa artykuły. W art. 1 uchyla się ust. 2, natomiast art. 2 stanowi, że ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Ta zmiana
pozwala na uzyskanie tytułu specjalisty przez osoby wykonujące zawody medyczne, dla których zasady uzyskiwania tytułu specjalisty określają przepisy regulujące wykonywanie tych zawodów. Chodzi o lekarzy, pielęgniarki, farmaceutów, fizjoterapeutów oraz diagnostów laboratoryjnych. Ma to znaczenie w sytuacji, gdy nie będą mieli wskazanej dziedziny lub nie
ma jednostki akredytowanej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego. Oznacza to, inaczej mówiąc, wprowadzenie krótkiej ścieżki, czyli dany delikwent będzie mógł przystąpić do specjalizacji po uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego, np. w dziedzinie psychoseksuologii, psychoterapii dzieci i młodzieży, gdy w katalogu dziedzin określonych w przypadku specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów nie ma takiej dziedziny specjalizacji. Z punktu widzenia interesu pacjentów z jednej strony pozytywnie należy ocenić zwiększenie dostępu do specjalistów, m.in. w zakresie psychoterapii dziecięcej i psychoseksuologii, istnieje jednak obawa o jakość tak kształconego specjalisty, i to być może w nieakredytowanej placówce i na zasadach innych niż poprzednio obowiązujące.
Skracanie czasu osiągania specjalizacji lekarskiej nie wpłynie najprawdopodobniej korzystnie na jakość wykonywanego zawodu. Jednak mając na uwadze dobro chorych i braki personelu, jeżeli chodzi o specjalizacje, o których wcześniej mówiłam, klub Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska wstrzyma się od głosu. 
(…)
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pytanie, które zadam, jest pytaniem trochę retorycznym. Dlaczego wprowadzono ustawę, która spowoduje kształcenie specjalistów krótką ścieżką, co niewątpliwie odbije się na jakości tego kształcenia w ośrodkach często
nieakredytowanych, gdzie będzie to zaliczane na podstawie albo dorobku naukowego, albo tzw. dorobku zawodowego? A dlaczego pytanie retoryczne? Dlatego że przy tej katastrofie, jaka jest w ochronie zdrowia, a przede wszystkim w psychiatrii dziecięcej, gdzie dzieci leżą na podłodze i gdzie opieka psychologiczna, psychoterapeutyczna jest naprawdę na najniższym możliwym poziomie, ta ustawa – mimo tego, że wpuścimy zapewne na rynek więcej specjalistów niedokształconych – jest w tej chwili potrzebna. Dlatego klub Platformy Obywatelskiej – Koalicji Obywatelskiej będzie głosował za tą ustawą. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

źrodło: strona internetowa sejmu RP 

Nowa dziedzina specjalizacji dla pielęgniarek – głos Izby Lekarskiej

Warto także zacytować stanowisko Izby Lekarskiej do projektu przedmitowej ustawy:

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, w związku z pismem Pani Józefy Szczurek Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 29 maja 2019 r., znak: KNM.0212.1.2019, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji negatywnie ocenia ten projekt i wnosi o nieobejmowanie zawodów lekarza i lekarza dentysty zakresem stosowania ustawy
o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Jedynym trybem uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarzy i lekarzy dentystów powinien być tryb szkolenia specjalizacyjnego określony przepisami ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Możliwość uzyskiwania przez lekarzy i lekarzy dentystów tytułu specjalisty na podstawie innych przepisów wprowadzi niejasność co do ich kwalifikacji zawodowych oraz charakteru podejmowanych czynności zawodowych. Nie do przyjęcia jest, że lekarz niektóre świadczenia zdrowotne miałby udzielać jako osoba wykonująca zawód lekarza, a niektóre świadczenia poza zakresem wykonywania tego zawodu, co byłoby jedną z konsekwencji przyjęcia proponowanej nowelizacji, jak wskazano w uzasadnieniu omawianego projektu:
„Jednocześnie należy podkreślić, że w przypadku wykonywania zawodu w uzyskanej dziedzinie specjalizacji, osoby, które uzyskały tytuł specjalisty w danej dziedzinie będą podlegać przepisom regulującym te szczegółowe dziedziny, a nie regulującym ich pierwotny zawód.”

Nowa specjalizacja pielęgniarek – stanowisko Konsultanta Krajowego

Co na uwagę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ministerstwo zdrowia? Cytuję:

Zasadne jest, aby lekarz, pomimo regulacji prawnych dotyczących uzyskiwania specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, mógł przystąpić do specjalizacji lub mieć uznany dorobek naukowy lub zawodowy i uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie mającej
zastosowanie w ochronie zdrowia, np. w dziedzinie psychoseksuologii czy psychoterapii dzieci i młodzieży, gdyż w katalogu dziedzin określonych dla specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów nie ma takiej dziedziny specjalizacji. Jednocześnie w związku z trudną sytuacją w obszarze ochrony zdrowia psychicznego rodzin, dzieci i młodzieży o wprowadzenie tej dziedziny wnioskowała Pani dr hab. n. med. Barbara Remberk – konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz członkowie Zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży powołanego zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2018 r. poz. 6). Zmiana ta zmierza do rozwoju kadry medycznej i zwiększenia jej liczebności.

Wniosek? W przypadku wykonywania zawodu w nowej dziedzinie specjalizacji, pielęgniarki,  będą podlegać przepisom regulującym tą szczegółową dziedzinę, a nie regulującym zawód pielęgniarki".

Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:

Czy pielęgniarka może czuć się komfortowo w odzieży medycznej?

Dla pielęgniarek zmianowych 1450, jednozmianowych 1500 PLN. 

Pielęgniarki: szpital podzielił 1200. Na: 1600 PLN oraz 10,12 i 8,44 PLN na godzinę.


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8110 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarki o noszeniu biżuterii na stanowisku pracy.

2 min czytania
Czy pielęgniarka obejmująca dyżur powinna ściągać biżuterię? W dzisiejszym artykule poruszymy temat noszenia biżuterii przez pielęgniarki i położne. Od zawsze jest to…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – minister zdrowia o dysproporcjach płacowych pomiędzy grupami.

2 min czytania
Minister zdrowia wyraziła pogląd na temat obecnego zróżnicowania wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek… W dniu wczorajszym w sejmie odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej…
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka - pisałam pracę magisterską na nockach. Dzięki temu koleżanki mogły spać...

2 min czytania
Przemęczyłam się i dziś dostając wypłatę wiem, że było warto, bo zaczynałam z pensją równą salowej… W miniony weekend na Ogólnopolskim Portalu…
Komentarze