Pielęgniarek obecne ustawowe najniższe zasadnicze wynagrodzenie to co najmniej odpowiednio: 2 496, 2 847, 4 095 PLN.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Warszawa, 21.04.2017

PP-WPS.070.4.2017/DZ

Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku

W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Grzegorza Napieralskiego podczas 38. Posiedzenia Senatu RP w dniu 30 marca br., uprzejmie prosze o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Realizując Porozumienie z dnia 23 września 2015 r. zawarte pomiędzy Ministrem Zdrowia, Prezesem NFZ oraz Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych -  Minister Zdrowia wydał rozporządzenie z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.z 2016 r.poz. 1146 i 1628), zapewniające dodatkowe środki finansowe na świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne. W ramach przedmiotowego rozporządzenia OWU zapewniono coroczny (do 2019 r.) wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek w wysokości 400 zł rocznie ( 4x400 ) oraz wprowadzono mechanizm gwarantujący utrzymanie uzyskanych podwyżek po 2019 r.

Obecnie realizowana jest druga transza podwyżki, czyli 800 zł od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. Zgodnie z rozporządzeniem OWU kolejne etapy zapewniające dalszy średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano:

  1. od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. o 1200 zł,
  2. od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. o 1600 zł.

Ponadto uprzejmie informuję, że w celu wprowadzenia gwarantowanego (podlegającego ochronie prawnej) poziomu najniższych wynagrodzeń zasadniczych oraz wyrównania dysproporcji płacowych pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Projekt ten dyskutowany był już społecznie w ramach konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień, a obecnie znajduje się na etapie prac rządowych.
Przedmiotowy projekt (w wersji przekazanej na Komitet Stały Rady Ministrów) zakłada podział pracowników medycznych na 9 grup zawodowych i określenie dla poszczególnych grup współczynników pracy, wedle których obliczane ma być ich najniższe wynagrodzenie zasadnicze. Wśród wspomnianych grup wyodrębnione zostały trzy grupy pielęgniarek i położnych, podzielone w oparciu o kryterium poziomu wykształcenia oraz posiadanej specjalizacji -  wymaganych od danego pracownika na zajmowanym stanowisku. Poniżej przedstawione zostało porównanie obecnych wynagrodzeń ww. grup do ich planowanych ("docelowych") zgodnie z projektowaną ustawą najniższych wynagrodzeń zasadniczych:

UWAGA!!! Kwoty zawarte w tabeli, nie uwzgledniają podniesienia kwoty bazwoej z 3 900 na 4 200 PLN - przypis redacji portalu.

Zgodnie z projektem ustawy zakładamy poziom najniższego wynagrodzenia zasadniczego miałby zostać osiągnięty do końca okresu przejściowego. W okresie przejściowym podmioty lecznicze (pracodawcy) w wyniku corocznych rozmów będą ustalać ze związkami zawodowymi wysokość i tempo wzrostu wynagrodzeń w zakresie przewyższającym określone ustawą obowiązkowe minimalne wzrosty - które mają być dokonywane corocznie.
Co równie istotne ustalony w toku negocjacji sposób podwyższania wynagrodzeń powinien uwzględniać sytuację i możliwości finansowe podmiotu leczniczego oraz zapewniać proporcjonalny dla każdej z grup zawodowych średni wzrost tego wynagrodzenia.

Ponadto sposób podwyższania wynagrodzenia osoby zajmującej stanowisko pielęgniarki lub położnej uwzględniać powinien wzrost miesięcznego wynagrodzenia danej pielęgniarki albo położnej dokonany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.z 2016 r.poz. 1793, z późn.zm).

Przepisy projektowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych stanowić będą zatem nie tylko gwarancję stopniowego podwyższania najniższych wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, ale również czynić zadość postulatom usankcjonowania w akcie rangi ustawowej wzrostów wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zawartych obecnie tylko w akcie prawnym rangi rozporządzenia.

Jednocześnie należy podkreślić, że w przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przewidującym utworzenie tzw. systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieci szpitali), nie ma postanowień zmieniających w zakresie zasad otrzymywania środków na wzrosty wynagrodzeń przez pielęgniarki i położne.

Reasumując uprzejmie informuję, że Minister Zdrowia - Pan Konstanty Radziwiłł wielokrotnie zapewniał, że niezależnie od rodzaju płatnika i formy płatności, podwyżki wynikające z rozporządzenia OWU będą realizowane. Natomiast projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, zakłada uwzględnienie wzrostu miesięcznego wynagrodzenia danej pielęgniarki i położnej zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie OWU.

Z poważaniem
 Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
SEKRETARZ STANU
Józefa Szczurek-Żelazko


Zobacz także:

Wynagrodzenia pielęgniarek - izba przystała na powiązanie "dodatku zembali" z zaangażowaniem w pracy oraz opinią pacjentów.

Szef do pielęgniarek: zróbcie "kroplówki z potasem" w klubie sportowym. Odmówiły! Sportowcy przyszli do pielęgniarek.

Pielęgniarka jednozmianowa miała L4. ZUS wypłacił 7 tys. zasiłku. W drugim zakładzie według ZUS-u "świadczyła" pracę, powinna oddać zasiłek. Co na to Sąd?


Komentarze użytkowników

#1  2020.01.11 18:45:40 ~Piel

Czy nie mając ustawowej podstawy z 31 grud.2019 moge pisać do dyr. Szpitala woj o podwyższenie podstawy?

#2  2020.01.11 18:51:47 ~Piel

Jak każdej poobcinają po 90 lub 120 zł już mają na podwyżki dla lekarzy.

#3  2020.01.11 20:45:31 ~Pie.

Do 1. Możesz ale najprawdopodobniej nic nie uzyskasz. Ponoć w ustawie są pewne furtki wg. których wcale nie muszą Ci nic podwyższyć. Tak to przedstawiają u nas.

#4  2020.01.11 21:03:23 ~Szok

Już za rok minimum płacy 4000 tys.

#5  2020.01.12 00:32:33 ~Ala1

A może za darmo będziemy pracować, tak by rząd chciał.

#6  2020.01.12 05:18:02 ~Gosc

Dlaczego pielęgniarka z dps zarabia mniej niż ta co pracuje w szpitalu? Tam mają lekarza, a tu wszystko sama musi i nieraz nawet kpr nie chce przyjechać to chora służba zdrowia

#7  2020.01.12 07:48:51 ~Gość

Bo w DPS wykonuje się czynności pielegnacyjne nie ma pracy takiej jak na oddziale np zabiegowym czy ratujacym życie. Gdzie nawał obowiązków i procedur paraliżuje.

#8  2020.01.12 08:01:44 ~Piel

Czy Dps , czy szpital, czy przychodnia itd itp, wszystkie powinnyśmy tyle samo zarabiać.

#9  2020.01.12 09:34:14 ~Piel

To akurat prawda moje dwie koleżanki zrezygnowały z pracy w szpitalu i poszły do DPS. Mowiw se teraz mają spokój pracę majw spokojniejszą przewidywalną.

#10  2020.01.12 09:48:24 ~Ola

Witam koleżanki. Nie macie po co udawać się do dyrektorów. Ustawa ma obowiązywać nie jak podają w powyższej tabeli 31.12.2019 lecz od 2022. Informacje o 31.12.2019 to zamierzone wprowadzanie nas w błąd. Wyjaśniałam to w naszych izbach. Pozdrawiam.

#11  2020.01.12 09:59:01 ~Piel

O dzieki za wytłumaczenie już mi lepiej

#12  2020.01.12 11:29:09 ~Piel

Właśnie dostałam prace w banku. 3800 na rękę plus premia na początek. Warto bylo się przekwalifikować. Pozdrawiam i wytrwałości w tym bagnie.

#13  2020.01.12 11:32:09 ~12

Jak moze byc minimalne 2490 jak najnizsza krajowa to 2600 wez ktos to wytlumacz

#14  2020.01.12 11:37:36 ~Piel

Odchodzcie od zawodu jesli jeszcze macie zdrowie i możliwości. Jeśli jestes po studiach mgr wystarczą studia podyplomowe w oczekiwanym kierunku np finanse. Pozdrawiam

#15  2020.01.12 11:56:20 ~do 13

Przepisy dotyczące płacy minimalnej w Polsce nie dotyczą ochrony zdrowia i oświaty. Taki kruczek :-) My mamy inne przepisy. Były na ten temat informacje. Dobre co?

#16  2020.01.12 12:01:17 ~pola

Moja siostra wróciła z zagranicy do Polski. Wyjechała z kraju po liceum ogólnokształcącym. Ma tylko maturę. Dostała pracę ( fakt : potrzebny jęz.angielski i hiszpański ). Na rączkę ( okres próbny) 3000 zł na rękę. Życzę powodzenia w dalszych kursach, specjalizacjach i czego tam jeszcze. ? Powoli przymierzam się do zmiany zawodu.

#17  2020.01.12 12:33:42 ~Piel

Brawo Pola

#18  2020.01.12 12:37:33 ~Piel

A pancie w izbach na bruk

#19  2020.01.12 12:59:48 ~Gosć

Albo za tym zawodem pójdą konkretne pieniądze albo nie będzie pielęgniarek za 10 lat.

#20  2020.01.12 13:00:36 ~Piel

Wytrzymałam w zawodzie 5 lat o 5 za dużo.

#21  2020.01.12 13:22:35 ~Iwona

Już kiedyś odeszłam z zawodu, wróciłam po 10 latach, bo bardzo mi brakowało tej pracy. Ale teraz jak widzę, co się dzieje, wiem, że za takie pieniądze nie da się przeżyć. Mam 2 lata do emerytury, ale nie dam sobą pomiatać, rząd, izby pielęgniarskie, i pacjentów mam gdzieś! Ja też jestem człowiekiem, który chce godnie żyć! Też mam kilka chorób, których dorobiłam się pracując na internie, dziękuję Ci pani oddziałowo, że miałaś mnie gdzieś, jak chorowałam, ważne dla Ciebie było, żeby przyjść na dyżur. Ale to , co ze mną będzie później, odkladalas na wieczną nieskończoność. Ja czekam na ogólnopolski strajk! Dziewczyny, młode , stare, ogarnijcie się! A jak nie, to niech o pacjentów dbają lekarze- opierdalacze, no te wiecznie roszczeniowe rodziny! Niech im dają to, czego oczekują od nas. Amen!

#22  2020.01.12 13:26:27 ~Do Iwonki

Piękne słowa. Popieram i pozdrawiam.

#23  2020.01.12 13:35:52 ~Bzzz

Czegoś tu nie rozumiem ja jeżeli mam tytuł mgr mam zarabiać tyle co pielęgniarka po liceum medycznym to chyba żart?

#24  2020.01.12 13:38:59 ~Sopot 88

Iwona to jest cała prawda na temat pielegniarstwa

#25  2020.01.12 13:40:26 ~Piel

To nie żart to realia. Nikogo twój mgr nie interesuje. Wykonujecie te same obowiązki. Wiec to logiczne.

#26  2020.01.12 13:47:02 ~Iwa

To do prywatnej firmy zapraszam tu się dowiecie ile i za co się płaci w try miga wrucicie na swoje tak podobno słabo opłacane stanowisko pielęgniarki

#27  2020.01.12 14:09:39 ~do 21

Zwolnienie chorobowe wystawia lekarz,a nie oddziałowa

#28  2020.01.12 14:22:57 ~Piel

Do 26. A ja zapraszam na oddzial. Proszę nie zapomnieć piórka. My pokażemy gdzie go wsadzić i co krzyknąć.

#29  2020.01.12 14:31:49 ~że co 26?

Iwa, a dlaczego uważasz, że pielęgniarka pójdzie do prywaciarza? Mój mąż działalność gospodarczą, więc mogę być panią szefową. Już dawno o tym myśleliśmy. Idzie mu b. dobrze. Inne panie mają skończoną pedagogikę, bankowość, ekonomię. Moja koleżanka ma męża inżyniera, który b. dobrze zarabia i ona się w ogóle zastanawia czy nie rzucić pracy, bo stać ją na to. Może też skończ jakieś studia albo znajdź sobie bogatego męża i nie będziesz już tu pluć jadem?

#30  2020.01.12 14:45:59 ~Monia

Do bzz czy mgr.czy nie .ocenić to mogą pacjenci. Leżałam osttanio na chrurgi po operacji niektóre pielęgniarki powinny mieć obniżone pensję o polowe Nie sympatyczne nieuczunie. Jak by nie powiedzieć wredne. I tyle na ten temat.

#31  2020.01.12 14:52:34 ~Piel

Do Monia. Odezwała się wredna baba. Pensje to nie panci sprawa. Nie jesteśmy służącymi tylko pielęgniarkami dość posługiwania. Służącej trzeba zapłacić. I to pańcia może zrobić w domku.

#32  2020.01.12 15:06:24 ~Piel

No zobaczcie jak jesteśmy postrzegane przez wredne pacjentki. Już dość tego powinny być wyciągane konsekwencje z tych pomówień.

#33  2020.01.12 15:29:12 ~Do 30

A wy pacjenci zawsze kulturalni, mili, pachnący, wykształceni, nieprawdaż? Ty głupia, wredna, niesympatyczna babo! Służących to sobie szukaj we własnym domu! Może tobie trzeba obniżyć pensję o połowę, a najlepiej to niech damulka zapie. la za miskę ryżu!

#34  2020.01.12 15:37:20 ~34

Po co te kłutnie? Kto się zgodził na tą mało aktualną tabelke z przed 4 lat? Już ja widzę jak jakiś pracodawca da 5200 za podcieranie obsranych tylków roszczeniowych pachentów.

#35  2020.01.12 15:41:52 ~Plg

Do Pań z mgr.Nie zapominajcie,że przychodząc do pracy ,macie taką samą stawkę jak plg z 30 letnim stażem albo i więcej.Do niedawna jak nie było mgr były różnice w poborach ,i to dość znaczne.Były tzw. widełka.Teraz na starcie macie więcej.Czego jeszcze chcecie? To jest logiczne,że doświadczony pracownik zarabiał więcej.Masz,dzisiaj to w wykształceniu.

#36  2020.01.12 15:54:31 ~Piel

Piszemy o naszych problemach na otwartym portalu wtrącają się looolki. Moze zabezpieczyć portal?

#37  2020.01.12 22:48:20 ~gabra

Czemu ma służyć zamieszczanie oświadczenia z dnia 21.04.2017 ?

#38  2020.01.12 22:54:56 ~Piel

Czyli

#39  2020.01.13 10:47:53 ~Do 37

I tabelek z 2015?

#40  2020.01.13 13:02:43 ~Agunia 73

Ja bardzo dziękuję paniom z izb i paniom pielęgniarkom z ministerstwa. Zmuszać pielęgniarki do płacenia za specjalizacje, kursy i inni dokształcanie z tych i tak niskich plac, wstyd, wstyd i jeszcze raz wstyd. Kto nigdy nie pracował w szpitalu lub innej jednostce z kontaktem z chorym lub rodziną, ten nigdy nie zrozumie, że to wieczna walka o przetrwanie w gąszczu procedur, przepisów i zleceń lekarskich. Nam, pielęgniarkom ciężko pracującym zależy na wyższej płacy, a nie na spełnianie wybujałych ambicji koleżanek z izb. Postuluje o likwidację izb pielęgniarskich.

#41  2020.01.13 14:25:00 ~Piel

Podzielam likwidację Izb. Nalesy do tego dążyć. Niech nie grzeją b dobrze płatnych posadek kosztem naszej ciężkiej pracy.

#42  2020.01.13 14:48:39 ~Pie.

I ja jestem za likwidacją, od 20 lat nic panie dobrego dla nas nie zrobiły więc nie widzę powodów aby za nasze pieniądze układały się z ministrem. A panie izbianki zapraszam do pracy na oddziałach, naocznie przekonają się ile dobrego zrobiły dla pielęgniarek. Jak dostaną wypłatę wg. tego co same podpisały to się obudzą.

#43  2020.01.13 15:29:32 ~piel.

Nie będzie w oddziałach ochrony -będą kursy SAMOobrony dla pielęgniarek ! Ale za to BEZPŁATNE ! Jak taka pięćdziesięcioparolatka pracująca na internie nauczy się perfect wymachiwać kończynami i celująco zaliczy kurs samoobrony to i siebie obroni i spokojnie trzydziestu chorych ochroni i wypielęgnuje . A jaka będzie oszczędność dla szpitala, nie tylko na etatach opiekunów salowych,gońców czy dietetyków ale też na ochroniarzach.

#44  2020.01.13 16:53:38 ~Piel

No ja myślę że to dobry pomysł z kursem dla Izbowych znowu sie beda mogły rozpisać nad specjalizacja z samoobrony. I znowu bedzie dla nich kasa.

#45  2020.01.13 19:42:07 ~Do 43

Jestes pewna ze te kursy bd.bezplatne

#46  2020.01.13 21:34:27 ~lic.piel.

Do #7Brak pojęcia o pracy pielęgniarek w DPS.

#47  2020.01.13 21:37:47 ~lic.piel.

W DPS MUSIMY POSIADAĆ OGROMNĄ WIEDZĘ.NIE MAMY LEKARZA NA CO DZIEŃ.

#48  2020.01.13 23:22:45 ~Gosć

No w DPS ta ogromna wiedza jest

#49  2020.01.13 23:31:17 ~Piel

No fakt ażeby się dostać do DPS trzeba zdać testy wiedzy medycznej ci najmniej na 90 %

#50  2020.01.14 10:07:45 ~Ja

Przy takich różnicach podstaw tylko magisterki ze specką zostaną w szpitalach. Dwa tysiące różnicy za te same obowiązki- nieźle kogoś pogrzało. Powodzenia w szukaniu chętnych do pracy. Pojedyńcze dyżury już w drodze i ani się obejrzycie a za te 5 tysi będziecie tyrać pojedyńczo. Opiekunowie uciekają ze szpitali a pielęgniarką da się orać.

#51  2020.01.14 10:13:11 ~Ja do 9

Potwierdzam. Podstawę mam niewiele niższą niż w szpitalu ale spory socjal i szykuja się podwyżki czego w szpitalach raczej się nie uświadczy.

#52  2020.01.14 11:36:04 ~Gość

Podwyżki u was sie szykują ale w 2023 tak jak wszędzie.

Dodaj komentarz