Pielęgniarki - ministerstwo o 20% "regulacji płac" na dzień 1 lipca 2020 roku.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych


Ministerstwo o regulacji wynagrodzeń pielęgniarek

W odpowiedzi (cytujemy jej fragment), udzielonej w dniu 13 stycznia 2020 roku, wiceminister zdrowia pani Józefa Szczurek-Żelazko poinformowała:

Przy czym przepisy tej ustawy nie określają wysokości wynagrodzenia przysługującego danemu pracownikowi, lecz regulują sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego, a więc minimalnego poziomu, poniżej którego pracodawca nie może ustalić wynagrodzenia zasadniczego. Jednocześnie w sytuacji gdy wynagrodzenie
zasadnicze danego pracownika (tj. pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny) jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego ustalanego zgodnie z art. 3 ustawy, podmiot leczniczy (pracodawca) dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

Wzrost wynagrodzenia zasadniczego jest wyliczany w poszczególnych podmiotach leczniczych indywidualnie dla każdego pracownika przy uwzględnieniu wysokości wynagrodzenia konkretnego pracownika i przyjętego w ustawie mechanizmu wzrostu wynagrodzenia czyli w oparciu o iloczyn współczynnika pracy wynikającego z załącznika do ustawy oraz kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie (art. 3 ustawy). Wynagrodzenie zasadnicze pracownika objętego przepisami ww. ustawy na dzień 1 lipca 2020 r. powinno być podwyższone co najmniej o 20 % kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym docelowym dla tego roku wynagrodzeniem zasadniczym, a wynagrodzeniem zasadniczym danego pracownika. Kolejny wzrost wynagrodzenia wynoszący co najmniej 20 % kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym docelowym dla 2021 r. wynagrodzeniem zasadniczym, a wynagrodzeniem zasadniczym danego pracownika, będzie miał miejsce na dzień 1 lipca 2021 r. Natomiast od dnia 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenie zasadnicze, nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze w sposób określony w ustawie na dzień 31 grudnia 2021 r. Powyższe oznacza, że docelowa wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego powinna zostać osiągnięta do dnia 31 grudnia 2021 r.

Wiecej informacji w artykule pt.: Pielęgniarki: ministerstwo podaje docelowe najniższe wynagrodzenia zasadnicze (według grup) na dzień 31.12.2021

źródło: sejm.gov.pl 

Wybrał: Mariusz Mielcarek


Zobacz także:

Wynagrodzenia pielęgniarek - izba przystała na powiązanie "dodatku zembali" z zaangażowaniem w pracy oraz opinią pacjentów.

Szef do pielęgniarek: zróbcie "kroplówki z potasem" w klubie sportowym. Odmówiły! Sportowcy przyszli do pielęgniarek.

Pielęgniarka jednozmianowa miała L4. ZUS wypłacił 7 tys. zasiłku. W drugim zakładzie według ZUS-u "świadczyła" pracę, powinna oddać zasiłek. Co na to Sąd?