Pielęgniarki - salowa zarobi więcej niż pielęgniarka.

Płace pielęgniarek.


Płaca pielęgniarek a najniższe wynagrodzenie

Podniesienie najniższego wynagrodzenia z 2250 PLN do 2600 musi spowodować wzrost płac pracowników wykwalifikowanych, w tym także pielęgniarek i położnych. 

W przeciwnym wypadku mamy taką sytuację. Do pracy są przyjmowane dwie osoby. Pielęgniarka i salowa. Pielęgniarka staż pracy 2 lata. Pani salowa ponad 20.

Pielęgniarka otrzyma wynagrodzenie brutto 2600. Natomiast salowa również 2600 PLN.

Ich wynagrodzenie nie będą jednak równe. Bowiem salowa otrzyma 20% stażowego (520 PLN), który nie może być obecnie wliczany do najniższego wynagrodzenia. Wobec powyższego pensja salowej będzie wyższa niż pielęgniarki. O 20%. 

Warto podkreślić, że płaca minimalna ma wynieść od 1 stycznia 2021 roku 3000 PLN. Plus stażowe 20% daje to 3600 PLN. 

Warto jeszcze podkreślić, że pracownicy mający w grudniu 2250 PLN, przy założeniu, że mają prawo do 20% dodatku stażowego, otrzymają w styczniu 2020 roku wynagrodzenie brutto (2600 dodać stażowe 520) w  wysokości 3120. Czyli wzrost wynagrodzenia o 39%. Jak to się ma do wynagrodzeń pielęgniarek i położnych?

Mariusz Mielcarek  

P.S. Nie przyjmuję do wiadomości, że nie ma pielęgniarek, które są zatrudnione na najniższym wynagrodzeniu. Wystarczy poprzeglądać oferty pracy na praca.gov.pl, które systematycznie publikujemy także na portalu. Warto także przeanalizować przedstawione powyżej kwestie w kontekście różnicy wynagrodzeń pomiędzy pielęgniarkami a salowymi. 

 


Zobacz także:

Wynagrodzenia pielęgniarek - izba przystała na powiązanie "dodatku zembali" z zaangażowaniem w pracy oraz opinią pacjentów.

Szef do pielęgniarek: zróbcie "kroplówki z potasem" w klubie sportowym. Odmówiły! Sportowcy przyszli do pielęgniarek.

Pielęgniarka jednozmianowa miała L4. ZUS wypłacił 7 tys. zasiłku. W drugim zakładzie według ZUS-u "świadczyła" pracę, powinna oddać zasiłek. Co na to Sąd?