Bzdura roku? Pielęgniarki kontraktowe nie mogą być wliczane do wskaźnika zatrudnienia.

Liczba zatrudnionych pielęgniarek.


Interpelacja do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wskaźników zatrudnienia w domach pomocy społecznej dotyczących zespołów terapeutyczno-opiekuńczych

Szanowna Pani Minister!

Zwrócił się do mnie prezydent Gorzowa Wielkopolskiego z prośbą o poselską interpelację w sprawie zatrudnienia pielęgniarek w domach pomocy społecznej podległych samorządowi miasta. W obu gorzowskich domach pomocy społecznej jest problem pozyskania kadry pielęgniarskiej w planowanej ilości, zatrudnionej na podstawie umowy o pracę.

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734, ze zm.) dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli posiada wskaźnik zatrudnienia w zespole terapeutyczno-opiekuńczym w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w odpowiednim typie domu od 0,4 do 0,5 na jednego mieszkańca domu, przy czym przy ustalaniu wskaźników uwzględnia się również wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osoby odbywające służbę zastępczą w domu, jeśli pracują bezpośrednio z mieszkańcami domu. Przy wyliczaniu wskaźnika udział tych osób nie może przekroczyć 10% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym.

Problem polega na tym, że pielęgniarki zatrudnione na umowę o pracę stanowią mniejszość - 2 osoby, a zdecydowanie więcej na umowę cywilnoprawną - 9 osób, stąd wskaźnik zatrudnienia przy wyłączeniu zatrudnionych na umowę o pracę wyniósłby 0,49 i dom nie spełniałby standardów. W obecnym stanie prawnym pielęgniarki zatrudnione na podstawie umów kontraktowych nie są pracownikami domów pomocy społecznej i nie mogą być wliczane do wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno-opiekuńczym.

Rozwiązaniem problemu byłoby wprowadzenie zmian w § 6 jak wyżej w taki sposób, aby do zespołu terapeutyczno-opiekuńczego nie były wliczane wyłącznie osoby zatrudnione na umowę o pracę, ale wszystkie osoby realizujące zadania związane z bezpośrednią pracą na rzecz mieszkańca, wspierające i pomagające mieszkańcom niezależnie od formy zatrudnienia.

Pani Minister, czy wobec trudności w pozyskiwaniu personelu, zwłaszcza pielęgniarskiego, dla domów pomocy społecznej nie byłaby wskazana zmiana przepisów nienarzucająca formy prawnej zatrudnienia osób realizujących zadania związane z bezpośrednią pracą na rzecz mieszkańca domów pomocy?

Elżbieta Płonka

Poseł na sejm RP

22 stycznia 2020 roku 


Zobacz także:

Praca dla pielęgniarki. 2 600 PLN + premia motywacyjna. Mile widziane doświadczenie, uprawnienia - kursy kwalifikacyjne.

Pielęgniarstwo - co powinna wiedzieć pielęgniarka  - koronawirus 2019-nCoV - zasady postępowania.

Pielęgniarki - kontrole bezpośrednio na oddziałach i sprawdzanie rzeczywistej liczby łóżek.