Pielęgniarki - ministerstwo - jeden szpital oficjalnie zgłosił niedobór pielęgniarek w 2020 roku.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.


Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Poniżej cytujemy fragment odpowiedzi na interpelację poselską, której udzieliła wiceminister zdrowia:

(...)

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie to jedyny w Polsce podmiot, który oficjalnie zgłosił Ministerstwu Zdrowia trudności w zapewnieniu od 4 stycznia 2020 r. minimalnych wskaźników zatrudnienia. Problem z dostosowaniem norm zatrudnienia pielęgniarek we wspomnianym szpitalu nie może rzutować na sytuację pozostałych podmiotów leczniczych. Odnosząc się do stwierdzenia, „że szpital nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej obsady pielęgniarek” ze względu na brak chętnych na rynku pracy należy zaznaczyć, że występują w Polsce regiony, w których pielęgniarki i położne spotykają się z utrudnieniami w znalezieniu zatrudnienia, gdzie absolwenci studiów wyższych bezskutecznie poszukują pracy. Taka sytuacja występuje np. w województwie lubelskim i podkarpackim.

Podsumowując należy zaznaczyć, że działania prowadzone przez Ministerstwo Zdrowia w ostatnich latach na rzecz pielęgniarek i położnych przyniosły widoczne efekty w postaci zatrzymania niekorzystnego trendu – niedoboru pielęgniarek i położnych.

W ostatnim okresie obserwowany jest wzrost liczebności kadry pielęgniarskiej w systemie ochrony zdrowia więc nie powinno być problemów z zatrudnianiem pielęgniarek i położnych w Polsce.

(...)

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz Stanu

15 stycznia 2020 roku 

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:

Praca dla pielęgniarki. 2 600 PLN + premia motywacyjna. Mile widziane doświadczenie, uprawnienia - kursy kwalifikacyjne.

Pielęgniarstwo - co powinna wiedzieć pielęgniarka  - koronawirus 2019-nCoV - zasady postępowania.

Pielęgniarki - kontrole bezpośrednio na oddziałach i sprawdzanie rzeczywistej liczby łóżek.