Poseł pyta ministra zdrowia o zarobki pielęgniarek i położnych względem najniższego wynagrodzenia...

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych


Interpelacja nr 747 do ministra zdrowia w sprawie wzrostu wynagrodzeń ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych i pracowników administracyjnych szpitali
 w 2020 r.

Szanowny Panie Ministrze, w przedłożonym przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej założono średni wzrost wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej na poziomie 6%. Należy wziąć pod uwagę, że wiąże się to m.in. z podniesieniem od 1 stycznia 2020 r. najniższej krajowej pensji, która będzie teraz wynosić 2600 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa - 17 zł brutto. Jednak bardziej szczegółowa analiza projektu przyszłorocznej ustawy budżetowej wskazuje, że nie wszyscy pracownicy mogą liczyć na takie podwyżki. W dużej mierze wynika to ze zwiększonych środków na poszczególne działy administracji, w sposób wyjątkowy na resorty siłowe - funkcjonariuszy i żołnierzy, sędziów i prokuratorów oraz zwiększenia zatrudnienia w obronności i wzrost funduszu uposażeń w Służbie Ochrony Państwa.

Jak zauważają ekonomiści, problematyczne mogą się okazać podwyżki w służbie zdrowia i oświacie, gdzie spory ciężar finansowy spoczywa na organach prowadzących, którymi są samorządy lokalne. Trudna sytuacja budżetowa wielu samorządów obciążonych zwiększającymi się zadaniami bez pokrycia finansowego rządu może prowadzić w ogóle do niewydolności w realizacji zadań i świadczonych usług. Na przykład związkowcy i samorządowcy zauważają, że wzrost subwencji oświatowej o 8,3% nie wystarczy na planowane zobowiązania w wypłacaniu wynagrodzeń dla nauczycieli. Związek Miast Polskich szacuje, że wzrost płacy minimalnej i wyłączenie dodatku stażowego, który wynosi maksymalnie do 20 proc. podstawowej pensji, będzie tylko w przyszłym roku kosztować samorządy 1,5 mld zł.

W związku z powyższym zwracam się z następującymi pytaniami:

1. Jak wzrost minimalnej pensji w roku 2020 wpłynie na wysokość wynagrodzeń ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych i pracowników administracyjnych szpitali?

2. O ile wzrosną uposażenia pozostałych pracowników mających wyższe niż minimalne wynagrodzenie?

3. Jaka jest mediana, modalna i średnia wynagrodzeń ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych i pracowników administracyjnych szpitali na przestrzeni lat 2016-2020?

4. O ile – procentowo i kwotowo – wzrastało w ww. okresie wynagrodzenie ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych i pracowników administracyjnych szpitali? Przeczytaj odpowiedź Ministerstwa y w styczniowym numerze Gazety...
 

Zgłaszający: Tomasz Piotr Nowak, Krzysztof Gadowski, Jarosław Urbaniak
Data wpływu: 11.12.2019


Tematy w styczniowym wydaniu:

 1. Stawki płac lekarzy i pielęgniarek ostro negocjowane - Szacuje się, że ceny usług medycznych w roku 2020 wzrosną o 12 procent. Drożej będzie w firmach abonamentowych, bo i tam brakuje lekarzy, o których trzeba walczyć, podnosząc im wynagrodzenia. Na ogłoszenia o wakatach nikt nie odpowiada, a szpitale coraz częściej podkupują sobie pracowników.

 2. W Sejmie dyskusja o 1200 PLN do podstawy od 1 kwietnia 2020 - Komisja Zdrowia, obradująca pod przewodnictwem posła Tomasza Latosa (PiS), przewodniczącego Komisji, rozpatrzyła projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r.

 3. Kontrola ministerstwa: pielęgniarki rozdają posiłki - Na wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Organizacji Zakładowej w Ciechanowie przeprowadzono kontrolę obejmującą m.in. normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w poszczególnych oddziałach szpitalnych.

 4. Rząd obiecuje: do 2025 roku "dodatkowy wymiar urlopu wypoczynkowego" dla pielęgniarek - Rada Ministrów w dniu 25 października 2019 roku zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, przedłożoną przez Ministra Zdrowia. (...)

 5. Orzecznictwo - pielęgniarka nie przyjęła dyżuru - W ocenie Sądu zeznania powódki co do przebiegu dyżuru w dniu 10 lutego są wiarygodne w przeważającym zakresie, gdyż korespondują z relacjami pozostałych świadków. Powódka otwarcie przyznała, że jej działanie stanowiło szantaż w stosunku do p. Oddziałowej. (...).

 6. Bezpłatne konferencje o leczeniu ran dla pielęgniarek w Chełmie i Rzeszowie - Już od 4 lat wydawnictwo Evereth Publishing organizuje cykl bezpłatnych konferencji dla pielęgniarek pod hasłem „Postępowanie z raną przewlekłą”. W tym roku zaplanowanych jest aż 15 takich spotkań w różnych miastach w całej Polsce. Pierwsze z nich odbędą się 13 lutego w Chełmie i 27 lutego w Rzeszowie.

 7. Problemy kadrowe szpitali nie mogą obciążać pielęgniarek - "(...) Należy jednocześnie podkreślić, że Sąd I instancji całkowicie pominął zeznania świadka B.S., która zeznała, że w przypadku różnych sytuacji istnieje możliwość pracy pielęgniarek w godzinach nadliczbowych i bywa także, że pielęgniarki są ściągane z urlopów. A zatem niewątpliwie już wcześniej zdarzały się takie sytuacje."

 8. Płace w ochronie zdrowia - salowa zarobi więcej niż pielęgniarka - Podniesienie najniższego wynagrodzenia z 2250 PLN do 2600 PLN musi spowodować wzrost płac pracowników wykwalifikowanych, w tym także pielęgniarek i położnych.

 9. Poseł pyta ministra zdrowia o zarobki pielęgniarek i położnych względem najniższego wynagrodzenia... - Interpelacja nr 747 do ministra zdrowia w sprawie wzrostu wynagrodzeń ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych i pracowników administracyjnych szpitali w 2020 r.

 10. ... Ministerstwo odpowiedziało, podając płace w podziale na trzy grupy z siatki płac"(...) Wynagrodzenie zasadnicze pracownika objętego przepisami ww. ustawy na dzień 1 lipca 2020 r. powinno być podwyższone co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym docelowym dla tego roku wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danego pracownika."

 11. Manifestacja Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie - Publikujemy treść wystąpień podczas manifestacji zorganizowanej przez Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Manifestacja odbyła się w dniu 18 stycznia 2020 roku. Treść wystąpień podajemy w oryginalnym brzmieniu.

 12. List Dyrektora do pracowników Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego numer 2 w Rzeszowie - "(...) Groźby, szantaż, ultimatum nie są formą dialogu i nigdy nie będzie to akceptowane. Dyrekcja jest otwarta na merytoryczny dialog z pracownikami, szczególnie dlatego, że obecnie prowadzona jest restrukturyzacja w Szpitalu."

 13. Normy zatrudnienia, porozumienia ładnie wyglądają na papierze. Warunki pracy nadal fatalne! - Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w 2018 r.), przedłożoną przez ministra zdrowia.

 14. 1200 PLN do podstawy od 1 kwietnia 2020 - W porozumieniu z dnia 9 lipca 2018 roku pomiędzy związkiem i izbą pielęgniarek a ministrem zdrowia i prezesem NFZ, w którym wprowadzono mechanizm finansowy 1100 zł do podstawy, a następnie kolejne 100 zł, zapisano: 5. Strony przystąpią do prac nad projektem ustawy, który zastąpi regulacje zawarte w rozporządzeniach dotyczących ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie określonym w § 1 ust. 1, w marcu 2019 r.

Przeczytaj te tematy w styczniowym wydaniu!


Zobacz także:

Praca dla pielęgniarki. 2 600 PLN + premia motywacyjna. Mile widziane doświadczenie, uprawnienia - kursy kwalifikacyjne.

Pielęgniarstwo - co powinna wiedzieć pielęgniarka  - koronawirus 2019-nCoV - zasady postępowania.

Pielęgniarki - kontrole bezpośrednio na oddziałach i sprawdzanie rzeczywistej liczby łóżek.