Pielęgniarki - środki ochrony osobistej - pismo do władz pielęgniarskich.

Pielęgniarki koronawirus SARS-CoV-2


Pielęgniarki - środki ochrony osobistej

Środa Wielkopolska, dnia 02.03.2020 r.

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych
pielegniarki.info.pl

Portal Pielęgniarek i Położnych
pielegniarki.info.pl

adres redakcji:
ul. Sportowa 3/7
63-000 Środa Wielkopolska

[email protected]

                                                Pani

                                                                Krystyna Ptok

                                                                                 Przewodnicząca OZZPiP

                                                           Zofia Małas

                                                             Prezes NIPiP

 

         W dniu 1 marca 2020 roku do sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

        W przedmiotowym projekcie ustawy nie zawarto żadnych regulacji
dotyczących wyposażenia pielęgniarek i położnych w środki ochrony osobistej.

         Proszę o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

        Jednocześnie, w związku z sytuacją epidemiologiczną, zwracam się
z prośbą o przedstawienie obowiązującego standardu wyposażenia stanowisk pracy pielęgniarek i położnych w środki ochrony osobistej.

 

                                                                           Z poważaniem

                                                                                Mariusz Mielcarek

                                                                                 Redaktor naczelnyZobacz także:

Pielęgniarki - dzielenie leków (skutki uboczne) - kilka refleksji.

Praca dla pielęgniarki. Od 4 500 zł. brutto. Wymagania: wyższe (w tym licencjat).

NFZ o wynagrodzeniach pielęgniarek. "Wygasające rozporządzenie" 30 kwietnia.