Pielęgniarki - Apel w sprawie personelu medycznego.

Pielęgniarki koronawirus SARS-CoV-2


Apel w sprawie personelu medycznego

APEL

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z 11 marca 2020 r.

do dyrektorów szpitali oraz władz wojewódzkich i samorządowych

w sprawie uznania bezpieczeństwa personelu medycznego za priorytet w walce
z epidemią COVID-19 w Polsce

Obserwując wieloletnie trudności w funkcjonowaniu polskiej służby zdrowia wynikające z deficytu sprzętu i personelu medycznego, wyrażamy głębokie zaniepokojenie u progu epidemii COVID-19 w Polsce.

W tych warunkach pełne wykorzystanie lekarzy gotowych do poświęcenia się dla ratowania zagrożonego zdrowia społeczeństwa będzie możliwe tylko po zapewnieniu wystarczającej liczby sprzętu i środków ochrony osobistej dla personelu medycznego. Tymczasem wciąż obserwujemy deficyt tych środków, uniemożliwiający nawet przeprowadzenie szkoleń instruktażowych dla personelu szpitali, które nie mają specjalistycznego profilu (z chorób zakaźnych).

Lekarze nie chcą oglądać sprzętu w telewizji, tylko w swoich miejscach pracy. Bez tego nie zdążą przygotować się do jego stosowania. Przypominamy, że w Chinach pierwotnie wystąpił wysoki odsetek zachorowań i zgonów wśród personelu medycznego z powodu braku skutecznej ochrony osobistej.

Nie można usprawiedliwić stanem wyższej konieczności planowania tymczasowych oddziałów i stanowisk w prowizorycznych warunkach, bez wystarczającej liczby środków ochrony osobistej i bez zapewnienia personelu pomocniczego. Lekarze niosący pomoc pacjentom mają prawo do ochrony własnego zdrowia i życia, a decydenci na wszystkich poziomach mają obowiązek im to zapewnić! Stwarzanie zagrożenia dla personelu medycznego może doprowadzić do trwałej, wieloletniej zapaści polskiej ochrony zdrowia.

Apelujemy o realne i skuteczne działania w celu stworzenia lekarzom i pielęgniarkom optymalnych warunków i zapewnienia środków dla ratowania zdrowia i życia w sytuacji epidemii COVID-19 w Polsce.

Apelujemy do władz o uznanie bezpieczeństwa personelu medycznego za priorytet w walce z epidemią COVID-19 w Polsce!

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Krystian Frey

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej

Tadeusz Urban

źródło: www.izba-lekarska.org.pl

Więcej o bezpieczeństwie pielęgniarki - koronawirus SARS-CoV-2...Zobacz także:

Praca dla pielęgniarki - 5300 PLN.

Sejm - pielęgniarki zostały: "poinstruowane i przygotowane".

GIS - testy na koronawirusa są "bardzo drogie".