Związek zawodowy o "niepokojących sygnałach".

Działalność związkowa


Pismo Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych

Warszawa, dn. 16 marca 2020 r.

ZK-468/VII/2020

Pan
Łukasz Szumowski

Minister Zdrowia
00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15

 

WNIOSEK

OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

o podjęcie pilnych działań w zakresie opracowania jednolitych standardów postępowania dotyczących pracowników medycznych i niemedycznych, którzy mieli kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-COV-2 (COVID-19)

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, mając na uwadze rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa SARS-Cov-2 w kraju oraz zwiększającą się liczbę zachorowań, jak również podjętą przez Ministra Zdrowia decyzję o przekształceniu oddziałów i szpitali w zakaźne, a także powagę sytuacji i konieczność zwolnienia rozprzestrzeniania się epidemii, informuję o licznych, napływających do Związku niepokojących sygnałach.

Nieprawidłowości dotyczą podejmowania kluczowych decyzji przez osoby odpowiedzialne za pracowników, którzy wcześniej mieli kontakt z pacjentami zakażonymi SARS-Cov-2 lub podejrzanymi o zachorowanie. Pracownicy zgłaszają braki sprzętu ochrony indywidualnej, środków dezynfekcyjnych, jednak najbardziej oburza ich sytuacja braku szybkich decyzji o zastosowaniu izolacji (kwarantanny) po kontakcie z pacjentem, u którego stwierdzono zachorowanie, a który wcześniej przebywał na ogólnej sali chorych i nie traktowano go w sposób szczególny (sanitarnie).

źródło: www.ozzpip.pl

Więcej o bezpieczeństwie pielęgniarki - koronawirus SARS-CoV-2...



Zobacz także:

Praca dla pielęgniarki - 5300 PLN.

Sejm - pielęgniarki zostały: "poinstruowane i przygotowane".

GIS - testy na koronawirusa są "bardzo drogie".