Skandal z ubezpieczeniem dla pielęgniarek.

Pielęgniarki lepsze i gorsze.


Pielęgniarek ubezpieczenie SARS-CoV-2

Zobacz także: Pielęgniarki - maski ochronne z Chin

W dniu 27 marca 2020 roku opublikowaliśmy na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych informację o zawarciu przez Ministerstwo Zdrowia umowy z PZU S.A. na mocy której PZU obejmuje ochroną ubezpieczeniową pielęgniarki i położne pracujące w sieci szpitali zakaźnych jednoimiennych. Informacja ta wzbudziła ogromne kontrowersje.

Cytujemy jeden z komentarzy w przedmiotowej sprawie:

A u nas jak zwykle selekcja. To tak jakby w pozostałych szpitalach nie zgłaszali się chorzy z sars covid. Przecież my jesteśmy jeszcze bardziej narażone, już pomijam, że tam poszedł sprzęt i ochrona typu kombinezony, maski itp, a u nas maseczki się wydziela. To skandal!

Poniżej publikujemy pismo do władz związkowych i izbowych w powyższej sprawie.

Pismo do władz pielęgniarskich 

Środa Wielkopolska, dnia 27 marca 2020 r. 

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych
pielegniarki.info.pl
Portal Pielęgniarek i Położnych
pielegniarki.info.pl
adres redakcji:
ul. Sportowa 3/7
63-000 Środa Wielkopolska
                                                                                                  Pani
                                                                                                  Krystyna Ptok
                                                                                                  Przewodnicząca OZZPiP
                                                                                                  Zofia Małas
                                                                                                  Prezes NIPiP

 

Ministerstwo Zdrowia zawarło umowę z PZU S.A. na mocy której PZU obejmuje ochroną ubezpieczeniową pielęgniarki, położne pracujące w sieci szpitali zakaźnych jednoimiennych. Ochroną ubezpieczeniową objęto również osoby bliskie Ubezpieczonych, które pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym albo nie pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym, ale z nimi mieszkają.

Zakres ubezpieczenia obejmuje: świadczenie z tytułu wystąpienia zakażenia koronawirusem oraz z tytułu śmierci w następstwie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 po ekspozycji na materiał zakaźny. Okres ochrony ubezpieczeniowej trwa od 16 marca 2020 r. do 15 marca 2021 r.

Proszę o interwencję w zakresie objęcia przedmiotowym ubezpieczeniem, także pielęgniarek i położnych, które w okresie pandemii wykonują świadczenia zdrowotne poza siecią szpitali zakaźnych jednoimiennych.  

Dzielenie pielęgniarek i położnych na gorsze i lepsze jest NIEDOPUSZCZALNE!

Mariusz Mielcarek

Redaktor naczelny Zobacz także:

Pielęgniarka o zembalowym oraz dodatku za epidemię.

Pielęgniarki oddziałowe: jesteśmy oburzone!

"Należy piętnować postawę tej pielęgniarki" - powiedział wiceprezes Lotos.