Pielęgniarka tylko w jednym miejscu pracy.

Praktyka zawodowa pielęgniarek i położnych.


Pielęgniarki w więcej niż jednym miejscu pracy

Zobacz także: Pielęgniarki - priorytetowe testy COVID-19.

Ministerstwo zdrowia oficjalnie odnosi się do kwestii, które podnosiła od kilku tygodni, redakcja Ogólnopolskiego Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych.

W dniu 25 marca 2020 roku Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia wydała komunikat dla pracowników ochrony zdrowia.

Wiceminister napisała:

(...) Proszę by w przypadku wykonywania pracy w kontakcie z osobami ze zdiagnozowanym zakażeniem albo z podejrzeniem zakażenia powstrzymać się od wykonywania pracy z innymi pacjentami, w innych podmiotach leczniczych czy jednostkach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia. (...) 

Wniosek: pielęgniarka wykonująca świadczenia zdrowotne w miejscu, gdzie przebywają chorzy zakażeni albo z podejrzeniem zakażenia powinna powstrzymać się od wykonywania zawodu:

1. przy innych pacjentach w tym samym podmiocie leczniczym (np. na innym oddziale lub komórce organizacyjnej),

2. w innych podmiotach leczniczych,

3. jednostkach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia (czyli nie mających statusu podmiotu leczniczego np. DPS).

Wiceminister dodaje w komunikacie, że w związku z koniecznością ograniczenie potencjalnych kanałów transmisji zakażeń, zaleca się dodatkowo: 

Pracownikom, którzy nie mają bezpośredniego kontaktu z takimi grupami pacjentów (z osobami ze zdiagnozowanym zakażeniem albo z podejrzeniem zakażenia), zaleca się ograniczenie liczby miejsc wykonywanej pracy. 

W podsumowaniu komunikatu pada kategoryczne stwierdzenie:

Proszę o bezwzględne zastosowanie się do tych zasad ze skutkiem natychmiastowym.

Komunikat kończy informacja, że trwają prace mające na celu prawne uregulowanie kwestii podniesionych w przedmiotowym komunikacie. 

Zobacz treść przedmiotowego komunikatu w artykule pt: MZ o pielęgniarkach w różnych miejscach pracy.

W dniu jutrzejszym analiza komunikatu nr 2 w przedmiotowej sprawie, pod którym podpisał się minister zdrowia, który opublikowaliśmy w artykule pt: Pielęgniarki - MZ komunikat nr 2 - kwestia miejsc pracy.

Mariusz Mielcarek Zobacz także:

Dodatki dla pielęgniarek w szpitalach jednoimiennych.

Pielęgniarki a pandemia: "przedziwne" dysproporcje w zarobkach.

Pielęgniarki - MZ komunikat nr 2 - kwestia miejsc pracy.