Odpowiedzialność karna pielęgniarki za brak używania środków ochrony.

Pielęgniarka - środki ochrony indywidualnej.


Środki ochrony indywidualnej pielęgniarek

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na interesującą kwestię w zakresie pracy pielęgniarek i położnych, którym nie zagwarantowano środków ochrony osobistej. 

Bardzo interesujące wystąpienia Rzecznika opublikowaliśmy w artykule pt. Pielęgniarki: brak środków ochrony równa się: "powstrzymanie się od pracy".

Rzecznik w swoim wystąpieniu zauważył, że:

W kontekście ogłoszonego stanu epidemii istotne znaczenie mają przepisy ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Z jej art. 11 ust. 1  wynika, że kierownicy podmiotów leczniczych są obowiązani do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Zgodnie natomiast z art. 11 ust. 4 pkt 1 działania te obejmują stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej w celu zapobieżenia przeniesieniu na inne osoby biologicznych czynników chorobotwórczych.

Zaniechanie realizacji tego obowiązku może rodzić odpowiedzialność karną z art. 165 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego (sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez spowodowanie szerzenia się choroby zakaźnej).

Z kolei po stronie personelu medycznego - udzielającego świadczeń zdrowotnych bez wymaganych indywidualnych środków ochrony - może to z kolei rodzić także odpowiedzialność za wykroczenie z art. 116 § 1 pkt 2 Kodeksu wykroczeń. Odpowiedzialność tę ponoszą bowiem osoby, które wiedząc o tym, że stykają się z chorym na chorobę zakaźną, nie przestrzegają nakazów lub zakazów zawartych w przepisach o zapobieganiu tym chorobom lub o ich zwalczaniu, a więc w tym przypadku nie stosują nakazu korzystania z indywidualnych środków ochrony.

źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich 

Warto podkreślić, że wiele pielęgniarek i położnych wykonuje praktykę zawodową bez dostępu do stosownych środków ochrony indywidualnej. Tych środków nie zapewnia pracodawca.

Pielęgniarki i położne znalazły się w sytuacji "między młotem a kowadłem".

Wybrał: Mariusz Mielcarek Zobacz także:

Położna: Zostałam wytypowana do skierowania do pracy przy pandemii.

Ministerstwo o płacach pielęgniarek po studiach pomostowych.

Od 16 kwietnia obowiązek zasłaniania twarzy.