Pielęgniarki - rekompensata za rezygnację z innych miejsc pracy.

Praktyka zawodowa pielęgniarek i położnych.


Pielęgniarka - ograniczenie liczby miejsc pracy

Sklep Pielęgniarek - Maska ochronna wielokrotnego użytku.

Portal informacyjny Cowzdrowiu opublikował informację w kwestii prac ministerialnych w kontekście prawnego ograniczenia pracy w kilku miejscach personelu medycznego. 

Portal informuje:

Dziś kolejny dzień pracowano nad rozwiązaniami mającymi ograniczyć pracę w kilku miejscach. Na obecnym etapie rozmów, rozwiązanie ma jednak objąć tylko część pracowników, ale za to wstępnie ustalono finansowe rekompensaty za pracę w jednym miejscu.

Wstępne założenia są takie, że to dyrektor będzie wskazywać grupy pracowników, którzy będą mieć zakaz pracy w innych miejscach. Ale z tych grup, w szczególnej sytuacji, będzie mógł wyłączyć jakąś osobę lub kilka osób.

Planuje się, że regulacją zostaną objęte osoby pracujące z chorymi na COVID-19, nie ważne czy w szpitalu jednoimiennym czy innej placówce medycznej. Ważne jest jednak potwierdzone zakażenie u pacjenta, a nie np. ryzyko. Jakie podmioty zostaną objęte przedmiotową regulacją? Cowzdrowiu informuje, że będą to oddziały zakaźne, szpitale jednoimienne, ale też inne placówki np. szpitale powiatowe.

Planowana regulacja nie obejmie np. domów pomocy społecznej, ponieważ ustawa antyCOVID nie daje MZ takich możliwości.

Za ograniczenie liczby miejsc wykonywania zawodu będzie przysługiwał dodatek. Pracownik będzie mógł się także ubiegać o przyznanie rekompensaty

Więcej informacji w artykule Aleksandry Kurowskiej pt. Do 10 tys. dodatku za pracę w 1 miejscu? Trwają prace nad przepisami

źródło: Cowzdrowiu

Wybrał: Mariusz Mielcarek

Zobacz także: Pielęgniarki - praca w jednym miejscu Zobacz także:

Położna: Zostałam wytypowana do skierowania do pracy przy pandemii.

Ministerstwo o płacach pielęgniarek po studiach pomostowych.

Od 16 kwietnia obowiązek zasłaniania twarzy.