Pielęgniarka - dodatki w gestii kierownika. Od 1,5 - 2,5 tys. PLN.

Dodatki dla pielęgniarek.


Pielęgniarki - dodatek za Covida

Na portalu pielęgniarek i położnych w dniu 23 kwietnia 2020 roku opublikowaliśmy Apel Pielęgniarek i Położnych... 

W przedmiotowym Apelu czytamy między innymi:

My, pielęgniarki i położne zatrudnione w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie zwracamy się z publicznym apelem do Dyrekcji Szpitala o podwyższenie naszych wynagrodzeń za pracę w związku z pracą świadczoną przy zwalczaniu zagrożenia epidemicznego spowodowanego działaniem koronawirusa COVID-19.
 
Aktualnie panująca nadzwyczajna sytuacja w kraju, a szczególnie w podmiotach leczniczych stanowi dostateczną podstawę do tego, by przynajmniej na czas epidemii podwyższyć nasze wynagrodzenia. Stanowiłoby to wymierne docenienie wykonywanej przez nas pracy przystające do aktualnych, nadzwyczajnych warunków jej świadczenia.
Przeczytaj cały Apel pielęgniarek i położnych.

Do przedmiotowego Apelu w dniu 24 kwietnia na konferencji prasowej odniósł dyrektor szpitala. 

Dyrektor według komunikatu PAP zaznaczył, że "jest to przejaw pewnego rodzaju gry na emocji i próby wykorzystania tej wyjątkowo ciężkiej sytuacji, w której znalazło się całe społeczeństwo polskie, po to, by wymusić zaspokojenie oczekiwań tylko i wyłącznie pewnej określonej grupy osób, zatrudnionych w Szpitalu Uniwersyteckim".

Wskazując, że wszyscy jego pracownicy mierzą się z ogromnym problem i nikt nie neguje ich ciężkiej pracy, zapowiedział, iż osoby z personelu, które walczą z COVID-19 otrzymają środki finansowe w formie dodatków. "Bez wątpienia żadna osoba, która bierze faktyczny udział w opiece nad pacjentami z COVID-19 nie zostanie pominięta" – zapewnił dyrektor".

W komunikacie PAP, zamieszczonym na krakow.tvp.pl dodano, że mówiąc o zarobkach dyrektor poinformował z kolei, że w szpitalu pracuje prawie 1700 pielęgniarek i pielęgniarzy, który - według danych z ub. roku - zarabiają średnio 6,5 tys. brutto. Stanowi to kwotę wyższą niż średnie wynagrodzenie przedstawicieli tej grupy zawodowej w kraju.

(...) Jak zapewnił, to daje "realną szansę", żeby te oddziały zasilić sumą ok. 100 tys. zł, do podziału w konkretnym zespole. Rozdysponowanie kwoty będzie leżało w gestii jego kierownika, jednak gratyfikacją finansową mają być objęci wszyscy ich pracownicy. Sprecyzował, że dodatkowe kwoty mogą wynieść od 1 tys. do 2,5 tys. zł na osobę.

Czytaj cały komunikat PAP Szpital Uniwersytecki: są pieniądze na dodatkowe wynagrodzenia

źródło: krakow.tvp.pl

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Zobacz także: 

Dział w aktualnościach - Dodatki dla pielęgniarek


Zobacz także:

Dodatki za covid: lekarz 4 tys., pielęgniarka 2, reszta 1 tys.

Pielęgniarki - nowa organizacja pracy i "postojowe".

Dyrektor do pielęgniarek: "wróćcie na pole walki i wypełnijcie przyrzeczenie."