Pielęgniarki - liczba zakażonych.

Liczba zakażonych pielęgniarek.


Pielęgniarka w dobie pandemii 

- Poseł składa interpelację poselską w "sprawie lekarzy i pracowników medycznych".

- Ministersto podaje w odpowiedzi dane z  Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. 

- Wiceminister zdrowia podaje liczbę pracowników medycznych zarażonych SARS-CoV-2 w poszczególnych miastach.

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie lekarzy i pracowników medycznych zarażonych koronawirusem

Szanowny Panie Ministrze,

w dobie epidemii koronawirusa najbardziej zagrożoną grupą narażoną na jego działanie są lekarze oraz personel medyczny. W mediach każdego dnia pojawiają się informacje o kolejnych nowych zarażeniach wśród tych pracowników. Sytuacja taka dotyczy również aglomeracji śląskiej.

W związku z tym proszę o informację:

1. Ilu lekarzy oraz pracowników medycznych zostało zarażonych do tej pory w Zabrzu, Bytomiu, Gliwicach i Tarnowskich Górach?

2. Ilu w tych powiatach zatrudniono nowych lekarzy w miejsce zarażonych?

Z poważaniem

Tomasz Olichwer
Poseł na Sejm RP

19 kwietnia 2020 

                                                                                                     

                                                                                              Pani
                                                                                              Elżbieta Witek
                                                                                              Marszałek Sejmu
                                                                                              Rzeczypospolitej Polskiej


Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację z dnia 24 kwietnia 2020 r., złożoną przez Pana
Posła Tomasza Olichwera w sprawie lekarzy i pracowników medycznych zarażonych
koronawirusem, proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Odnosząc się do pytania nr 1, uprzejmie informuję, że zgodnie z danymi przekazanymi
przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach w dniu 6 maja
2020 r., liczba lekarzy zarażonych SARS-CoV-2 wynosi w:
- Bytomiu – 18;
- Tarnowskich Górach – 15;
- Gliwicach – 1;
- Zabrzu – 1.

Z kolei dane dotyczące liczby pracowników medycznych zarażonych SARS-CoV-2
w poszczególnych miastach przedstawiają się następująco:
- Bytom – 93;
- Tarnowskie Góry – 13;
- Gliwice – 5;
- Zabrze – 2.

W odpowiedzi na pytanie nr 2, informuję, że w Tarnowskich Górach został zatrudniony
1 nowy lekarz w miejsce zarażonych.

Z poważaniem,
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz Stanu

7 maja 2020

źródło: sejm.gov.pl

Wybrał: Mariusz Mielcarek Zobacz także:

Praca dla pielęgniarki: stażowe, dodatek nocny i świąteczny, jubileuszówka.

Pielęgniarka - 5 tys. za zakażenie 100 tys. za zgon.

Pielęgniarki objęte przez MZ bezpłatnym dodatkowym ubezpieczeniem.