Pielęgniarki objęte przez MZ bezpłatnym dodatkowym ubezpieczeniem.

4 min czytania
AktualnościUbezpieczenie Covid-19
Pielęgniarki objęte przez MZ bezpłatnym dodatkowym ubezpieczeniem.


Dyrektor szpitala do pielęgniarek 

Kraków, dnia 27 kwietnia 2020 r.
DN.NSSU.543.26.2020

Zobacz także:

Pielęgniarki do dyrektora: "Nazwanie nas dyletantami jest obraźliwe". 

Pielęgniarka/Pielęgniarz – 5 tys. za zakażenie 100 tys. za zgon.

Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

Szanowne Pielęgniarki i Położne,

nie sposób zgodzić się z zarzutami wskazanymi w piśmie Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2020 roku, gdyż są one nierzetelne i wprowadzają w błąd opinię publiczną.

Zobacz więcej: Pielęgniarki – ubezpieczenie Covid 19

Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że wszystkie pisma kierowane przez Związek Zawodowy zostały "zignorowane", a Dyrektor Szpitala "nie odpowiedział na żadne z pism". Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych pracodawca udziela zakładowej organizacji związkowej informacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma. Trudno zatem uznać, że realizacja powyższego obowiązku Pracodawcy, w przyznanym ustawowo terminie, stanowi naruszenie prawa. W ostatnim czasie ZOZ OZZPiP kierowała co kilka dni pisma z wnioskiem o podanie kolejnych danych liczbowych czy też statystycznych, zdając sobie sprawę, że poleceniem Wojewody Małopolskiego Szpital Uniwersytecki w Krakowie został przekształcony w szpital jednoimienny i wszyscy Pracownicy koncentrują swoje działania na zwalczaniu epidemii. Pomimo to, Szpital Uniwersytecki udzielił odpowiedzi na następujące pisma skierowane przez ZOZ OZZPiP z zachowaniem ustawowych terminów:

na pismo z dnia 21 lutego 2020 r. w dniu 19 marca 2020 r.
na pismo z dnia 17 marca 2020 r. w dniu 09 kwietnia 2020 r.
na pismo z dnia 31 marca 2020 r. w dniu 23 kwietnia 2020 r.

Równocześnie niezgodna z prawdą jes t rozpowszechniana informacja, że Dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego unika rozmów i spotkań z przedstawicielami organizacji związkowych. Bowiem jedynie w bieżącym roku z organizacjami związkowymi zrzeszającymi wyłącznie Pielęgniarki i Położne odbyło się 5 spotkań dotyczących warunków pracy i płacy.

Nieprawdą jest również, że Pielęgniarki i Położne ze Szpitala Uniwersyteckiego nie są doceniane przez Pracodawcę. Niezasadne są zarzuty dotyczące braku realnego wzrostu wynagrodzenia dla Pielęgniarek i Położnych zatrudnionych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Należy zauważyć, że średnie wynagrodzenie w tej grupie zawodowej osiągane przez osoby zatrudnione w Szpitalu Uniwersyteckim wynosi około 6500 zł brutto miesięcznie, co stanowi kwotę znacznie przekraczającą średnie  wynagrodzenie  osiągane  na  tożsamych  stanowiskach  w  skali  kraju. Co więcej, Szpital dołożył wszelkich  starań, aby  ułatwić  Pracownikom,  w  tym  Pielęgniarkom i Położnym, funkcjonowanie w tym trudnym okresie poprzez zastosowanie licznych udogodnień, takich jak:

– wprowadzenie, za zgodą Pracowników, nowej organizacji pracy, mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa personelu medycznego;
– wprowadzenie unikalnego rozwiązania polegającego na pokryciu ze środków własnych Szpitala dopłaty do 100% wynagrodzenia dla osób pozostających na kwarantannie
– uruchomienie, we współpracy z Gminą Miejską Kraków, bezpłatnego transportu zapewniającego bezpośredni dojazd do/z pracy;
– objęcie Pracowników, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, bezpłatnym dodatkowym ubezpieczeniem na wypadek zachorowania na COVID-19;
zapewnienie miejsc noclegowych dla Pracowników obawiających się o bezpieczeństwo swoich bliskich;
– wykonywanie bezpłatnych badań na obecność koronawirusa, z których skorzystało już ponad 500 Pracowników Szpitala Uniwersyteckiego.

Czytaj dalej poniżej…

Należy wskazać, że dla Personelu Szpitala Uniwersyteckiego pracującego w ramach oddziałów przekształconych na oddziały do bezpośredniej walki z COVID-19 w marcu 2020 r. zostało przewidziane dodatkowe wynagrodzenie. Z uwagi na przekształcenie kolejnych oddziałów na rzecz walki z COVID-19 opracowane zostały jednolite zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia dla wszystkich Pracowników udzielających świadczeń na tych oddziałach, co nie wymagało przeprowadzenia konsultacji związkowych. W ramach walki z epidemią koronawirusa Dyrekcja Szpitala uwzględnia całość Personelu i nie faworyzuje żadnej z grup zawodowych. Nie ma jednak zgody na to, aby z samego faktu przekształcenia Szpitala Uniwersyteckiego w szpital zakaźny jednoimienny, dodatkową gratyfikację otrzymywali wszyscy Pracownicy. To nie byłoby, ze wszech miar, sprawiedliwe.

Kończąc wątek  stricte  finansowy  należy  zwrócić  uwagę,  że  dość  zaskakującym  jest  to,  że w   imieniu   anonimowej   grupy    Pracowników,    która    wystąpiła    z publicznym    apelem, w prasie wypowiadała się Pełnomocnik Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych – pani Ewa Wronikowska, która jeszcze niedawno w piśmie skierowanym do organizacji związkowej wskazywała, że dzięki Jej staraniom Szpital Uniwersytecki  w Krakowie zapewnił Pielęgniarkom i Położnym jedną  z  najwyższych  podwyżek  w  skali  kraju,  a  wynoszącą  ok  2000  zł  brutto w przeliczeniu na pełny etat.

Podkreślenia wymaga również fakt, że Szpital Uniwersytecki podjął wszelkie możliwe kroki, aby każdy z Pracowników mających styczność z Pacjentem zarażonym lub podejrzanym o zarażenie wirusem SARS-Cov-2 był wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, określone wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz konsultantów krajowych i wojewódzkich.  Zatem nieprawdą  jest, że liczba tych środków jest niewystarczająca  i nieadekwatna w stosunku do potrzeb. Od początku marca br. pracownicy otrzymali wymienione w poniższym zestawieniu materiały:

Liczby te mówią same za siebie.

Na  zakończenie  pragnę  podkreślić,  że  jak  zawsze  do  tej  pory,  jestem  otwarty  na  rozmowę i dyskusję. Niemniej jednak uważam, że powinna ona przybrać formę dialogu, podczas którego wysłuchane zostaną argumenty każdej ze stron. Nie można udawać, że pewne kwestie nie miały miejsca i za wszelką cenę dążyć do wytyczonego sobie celu w postaci kolejnego podniesienia wynagrodzenia. Bez zrozumienia  realiów i dostrzeżenia  bezsprzecznych faktów  trudno  mówić o chęci osiągnięcia jakiegokolwiek kompromisu.

Zobacz więcej: 

Pielęgniarka/Pielęgniarz – 5 tys. za zakażenie 100 tys. za zgon.

Pielęgniarki – ubezpieczenie Covid 19

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
mgr Marcin Jędrychowski
 Zobacz także:

Dodatki za covid: lekarz 4 tys., pielęgniarka 2, reszta 1 tys.

Pielęgniarki – nowa organizacja pracy i "postojowe".

Dyrektor do pielęgniarek: "wróćcie na pole walki i wypełnijcie przyrzeczenie."


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8173 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek na obozie harcerskim. Zobacz wynagrodzenie.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Jak pisaliśmy w poprzednim artykule dotyczącym oferty pracy pielęgniarki na koloniach – okres wakacyjny zbliża się wielkimi krokami,…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Przypinki – piękny dodatek do odzieży medycznej, torebek, czapek.

1 min czytania
Pinsy dla pielęgniarek i położnych W Sklepie Pielęgniarek i Położnych w dziale gadżety pojawiły się nowe przypinki oraz pinsy. Dodatki te zdecydowanie…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – poprawka zgłoszona w sejmie do ustawy pani Ptok.

2 min czytania
Ministerstwo zdrowia zgłasza poprawkę do projektu ustawy pani Krystyny Ptok… W projekcie ustawy związku zawodowego pielęgniarek (OZZPiP) zapisano: „Podmiot leczniczy jest zobowiązany…
Komentarze