Ministerstwo: Pielęgniarka ze specjalizacją zarabia średnio 6122 PLN.

Wynagrodzenia pielęgniarek


Wynagrodzenie pielęgniarki ze specjalizacją

Poniżej publikujemy fragment odpowiedzi na interpelację poselską. Odpowiedzi w imieniu Ministerswa zdrowia udzieliła Józefa Szczurek-Żelazko, w dniu 10 czerwca.

(...) Koniecznym jest również zwrócenie uwagi na fakt, iż na mocy przytoczonych powyżej porozumień pomiędzy NRPiP i OZZPiP, a MZ i NFZ, resort zdrowia podjął następujące działania systemowe na rzecz wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych:

- od roku 2015 wprowadzono podwyżki dla pielęgniarek i położnych (tzw.4 x 400);

- w roku 2018 wprowadzono stabilizację wynagrodzeń pielęgniarek i położnych poprzez włączenie dotychczasowych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego kwoty co najmniej 1100 zł od 1 września 2018 r. i co najmniej 1200 zł od 1 lipca 2019 r.;

- w celu zagwarantowania stopniowego podwyższania najniższych wynagrodzeń pracowników wykonujących zawody medyczne, w tym pielęgniarek i położnych, uchwalona została ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz, U. z 2019 r. poz. 1471 z późn. zm.). Przedmiotowa ustawa została znowelizowana w 2019 r. m.in. w zakresie odmrożenia kwoty bazowej z dotychczasowej 3900 zł na 4200 zł.

Środki finansowe przeznaczone na podwyżki pielęgniarek i położnych, wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów, przekazane przez NFZ świadczeniodawcom, kształtowały się następująco:

- za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 – 306 623 382,10 zł,

- za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 – 1 467 696 577,52 zł,

- za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 – 2 602 981 145,97 zł,

- za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 – 4 029 563 734,44 zł,

- za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019 – 5 643 944 276,08 zł.

Konsekwencją ww. działań prowadzonych przez ostatnie 5 lat jest poprawa warunków wynagradzania pielęgniarek i położnych bowiem wynagrodzenie łączne brutto z tytułu umowy o pracę dla:

- pielęgniarek i położnych ze specjalizacją w marcu 2015 r. wynosiło 3 878 zł, zaś w styczniu 2019 r. wzrosło do 6 122 zł,

- pozostałych pielęgniarek i położnych w marcu 2015 r. wynosiło 3 406 zł, zaś w styczniu 2019 r. wzrosło do 5 025 zł. (...)

Z poważaniem,
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu

Wybrała Daria Hoffa

źródło: sejm.gov.pl