Ministerstwo podało średnie wynagrodzenie pielęgniarki za styczeń 2020.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Pielęgniarka - średnie wynagrodzenie

Ministersto zdrowia przedstawiło dane dotyczące wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

Poprzednie dane dotyczyły stycznia 2019 roku i wynosiły odpowiednio. 

GRUPA 7 - Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto do 31.12.2019 r - 4095 zł

GRUPA 8 - Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto do 31.12.2019 r  - 2847 zł 

GRUPA 9 Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto do 31.12.2019 r  - 2496 zł 

Obecnie ministerstwo podało dane za styczeń 2020 rok:

Pielęgniarki z wyższym wykształceniem, ze specjalizacją: 

- wynagrodzenie zasadnicze - 4 300 PLN 

- wynagrodzenie z dodatkami - 6 500 PLN

Pielęgniarki z wyższym wykształceniem, bez specjalizacji:

- wynagrodzenie zasadnicze - 4 077 PLN 

- wynagrodzenie z dodatkami - 6 100 PLN

Pozostałe pielęgniarki:

- wynagrodzenie zasadnicze - 3 900 PLN 

- wynagrodzenie z dodatkami - 5 685 PLN

źródło: dane mz