Pielęgniarki grupa 8 - szacunkowy wzrost wynagrodzenia zasadniczego od 1 lipca.

Pielęgniarka - lipcowa regulacja płac.


Lipcowa regulacja wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek - grupa 8

Od 1 lipca 2020 roku wzrosła kwota bazowa, o której mowa w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Kwota ta wzrasta z 4 200 do 4 918,17 PLN. Wzrost kwoty bazowej ma znaczenie dla wysokości wynagrodzenia zasadniczego poszczególnych pielęgniarek i położnych. Dlaczego? Bowiem docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego to iloczyn dwóch liczb. Kwoty bazowej oraz wskaźnika pracy, który dla grupy 8 pielęgniarek i położnych wynosi 0,73.
 
Przy starej kwocie bazowej (4 200) docelowa kwota wynagrodzenia zasadniczego wynosiła 3 066 zł. Obecnie przy kwocie bazowej 4 918,17 wynagrodzenie to wynosi 3 590 zł.
 
Wiele pielęgniarek i położnych zadaje sobie pytanie o ile powinno wzrosnąć ich wynagrodzenie zasadnicze od 1 lipca 2020 roku. Jak to obliczyć.
 
Warto odnieść się w powyższym zakresie do danych, które podaje ministerstwo zdrowia i oszacować średni wzrost wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych w grupie 8.
 
Ministerstwo podało, że średnie wynagrodzenie zasadnicze w grupie 8 w styczniu 2020 wyniosło 4 077 PLN. Natomiast docelowe wynagrodzenie zasadnicze w tej grupie, po podniesieniu kwoty bazowej wzrosło od lipca 2020 do 3 590 PLN.
 
Zgodnie z ustawą pracodawca jest zobowiązany "wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki i położnej podwyższyć o co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danej pielęgniarki lub położnej". 

Natomiast z powyższych wyliczeń wynika, że obecne średnie wynagrodzenie zasadnicze w grupie 8 - 4 077 PLN, jest wyższe od 3 590 czyli docelowego wynagrodzenia zasadniczego w tej grupie.

Wniosek: pielęgniarki z grupy 8 od 1 lipca 2020 roku muszą zostać objęte ustawową regulacją podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego. Niestety obecne średnie wynagrodzenie zasadnicze w tej grupie przewyższa kwotę docelowego wynagrodzenia zasadniczego przypisanego tej grupie. Pielęgniarki z tej grupy w zdecydowanej większości nie otrzymają wzrostu wynagrodzenia zasadniczego od 1 lipca 2020 roku. 

Mariusz Mielcarek