Pielęgniarka odcinkowa. Oferta pracy. 4-6 tys. PLN.

Praca dla pielęgniarki.


Oferta pracy dla czterech pielęgniarek 

Miejsce pracy: Zamkowa 1, 66-003 Zabór
 
Zakres obowiązków:
- wykonywanie zleconych przez lekarza zabiegów,
- prawidłowe prowadzenie dokumentacji,
- wykonanie wszelkich czynności koniecznych dla należytego racjonalnego pielęgnowania chorych,
- udzielanie pomocy przy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych chorych leżących,
- podawanie pacjentom zleconych przez lekarza leków i dopilnowanie aby leki zostały przyjęte przez chorego w jej obecności w godzinach i ilościach wyznaczonych przez lekarza,
- dopilnowanie, aby chorzy otrzymywali pożywienie we właściwym czasie i odpowiedniej jakości, oraz we właściwy sposób,
- karmienie chorych leżących,
- troska o zapewnienie dzieciom spokoju, bezpieczeństwa i wygody,
- uczestniczenie w zespołach terapeutycznych zebraniach społeczności dziecięcej (w trakcie dyżuru),
- czuwanie nad bezpieczeństwem chorego,
- obchód sal chorych podczas dyżuru nocnego nie czekając na wezwanie, ze szczególnym zwracaniem uwagi na ciężej chorych. wg. instrukcji pracy na dyżurze nocnym,
- bezzwłoczne powiadamianie lekarza pielęgniarki przełożonej, kierownika oddziału w razie: popełnienia omyłki przy podawaniu leków lub przy wykonywaniu zabiegu, niemożność wykonania zabiegu, pogorszenie się stanu chorego,
- pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych na zlecenie lekarza.
 
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony
 
Wymiar etatu: 1

Zmianowość: dwie zmiany
 
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
 
Liczba godzin pracy w miesiącu: 160
 
Data rozpoczęcia: 13.07.2020
 
Wynagrodzenie brutto: 4 000 - 6 000 PLN
 
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
 
Zawód: pielęgniarka
 
Typ propozycji: praca stała

Wymagania konieczne

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące

Pozostałe wymagania:

- wykształcenie średnie/wyższe;
- posiadane prawo do wykonywania zawodu.

Liczba miejsc pracy: 4

Poznaj szczegóły oferty

Zobacz inne oferty pracy dla pielęgniarek i położnych.

Dodaj BEZPŁATNIE swoją ofertę pracy dla pielęgniarki i położnej (nie dotyczy ofert pracy za granicą).

źródło: oferty.praca.gov.pl