Izba pielęgniarek chce zwiększyć wyszczepialność wśród pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki - działalność izby.


Pielęgniarka - szczepienia przeciwko grypie

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla personelu medycznego

Szanowny Panie Ministrze!

Grypa jest jedną z bardzo częstych infekcji dróg oddechowych. Zachorowalność na nią wzrasta z roku na rok i występuje w różnych grupach wiekowych.

Pielęgniarki i położne to grupa zawodowa, która z racji wykonywanego zawodu jest najbliżej pacjenta i tym samym jest szczególnie narażona na zakażenia, którym powinno się przeciwdziałać, aby nie stały się źródłem infekcji dla innych. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne osób spotykających się w złożonym procesie udzielania świadczeń, wnosi o wprowadzenie bezpłatnych szczepień ochronnych przeciw grypie, które byłyby dostępne dla personelu medycznego.

Stanowiskiem nr 36 zawnioskowała o dokonanie zmian legislacyjnych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi (Dz. U. 2010.180.1215) i poszerzenie go o wykaz nr 3 – wskazujący na dostępność do bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie pielęgniarek i położnych oraz innych osób wykonujących zawody medyczne i personel pomocniczy.

W pełni popieram to stanowisko i bardzo proszę Pana Ministra o pochylnie się nad nim i wprowadzenie proponowanych zmian do rozporządzenia w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi poprzez umożliwienie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla personelu medycznego.

Proszę również o odpowiedź na następujące pytania:

Czu zapoznał się Pan ze stanowiskiem nr 36 Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych?
Jakie jest Pana stanowisko w przedmiocie wystąpienia Izby?
Czy zamierza Pan dokonać zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi (Dz. U. 2010.180.1215) i poszerzenie go o wykaz nr 3 – wskazujący na dostępność do bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie pielęgniarek i położnych oraz innych osób wykonujących zawody medyczne i personel pomocniczy?
Z poważaniem

Urszula Nowogórska

Poseł na sejm RP

9 lipca 2020 roku 

Zobacz sondę na Facebooku pt. Czy popierasz stanowisko izby pip, że należy "zwiększyć wyszczepialnośc" wśród pielęgniarek i położnych przeciwko grypie?

Wybrał: Mariusz Mielcarek