Pielęgniarki w pandemii: nowy dodatek do wynagrodzenia - 2 582 PLN.

Dodatki dla pielęgniarek.


Pielęgniarka - ministerstwo o dodatkach za COVID-19 

Poniżej publikujemy fragment odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie dodatku przyznanego pielęgniarkom pracującym podczas pandemii koronawirusa.

(...) W najbliższym czasie planowana jest realizacja projektu pn.. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjnoopiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Działania 5.2 POWER. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi blisko 250 mln zł. Realizatorem projektu będzie Narodowy Fundusz Zdrowia. Zgodnie z założeniami projektu, środki z Funduszy Europejskich zostaną przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń, zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji. Od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w ramach projektu, możliwe będzie sfinansowanie dodatków do wynagrodzeń,
w następujących wysokościach:

a) w ZOL lub ZPO, lub Hospicjach:

- pielęgniarka – 2 582 zł,
- ratownik medyczny – 2 582 zł,
- fizjoterapeuta – 2 582 zł,
- opiekun medyczny – 1 574 zł,
- osoba sprzątająca – 1 426 zł,
- osoba kuchenkowa – 1 426 zł,

b) w DPS:

- pielęgniarka – 2 582 zł,
- ratownik medyczny – 2 582 zł.

Ww. dodatki będą stanowiły rekompensatę dla personelu bezpośrednio zaangażowanego w opiekę nad pacjentami, który zobowiąże się do ograniczenia swojej aktywności zawodowej wyłącznie do jednego podmiotu. W DPS zobowiązanie do pracy w jednym podmiocie dotyczy pielęgniarek lub ratowników medycznych. Takie działania pozwolą zapobiegać transmisji wirusa SARS-CoV-2. (...) 

Z poważaniem,
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu

Warszawa, 21 lipca 2020 r.
 
Wybrał: Mariusz Mielcarek