Pielęgniarki - 12 sierpnia spotkanie w mz w sprawie zmiany siatki płac.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Pielęgniarka - współczynniki pracy w siatce płac do zmiany

Portal Cowzdrowiu 7 sierpnia informuje:

12 sierpnia odbędzie się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia, na którym będziemy rozmawiać o tzw. ustawie Radziwiłła. Pielęgniarki od początku były z niej niezadowolone. Chodzi o to, że pielęgniarki z licencjatem są zaszeregowane na najniższym poziomie wskaźnika, jeśli chodzi o płace przewidziane w tej ustawie. Przedstawiciele innych zawodów medycznych z licencjatem są przypisani do wskaźnika 0,73. - Dochodząc do średniej krajowej i współczynników do grudnia 2021 r., nożyce w zakresie podstawy wynagrodzenia w tych trzech grupach zawodowych wskazanych w ustawie rozewrą się do 2 tys. zł, co oburza bardzo środowisko, bo to jest ogromna kwota. Poza tym grupa pielęgniarek na wskaźniku 0,64 to w tej chwili osoby, które nadal zarabiają poniżej średniej krajowej – tłumaczy Ptok. Jej zdaniem, nie przysporzy to chętnych do zawodu, a przecież wciąż mówi się o braku kadry pielęgniarskiej w systemie ochrony zdrowia. - Nic tak nie zachęca do pracy w zawodzie, jak odpowiednie wynagrodzenie, odpowiednie warunki pracy i bezpieczeństwo pracy i osłony socjalne – dodaje przewodnicząca. Przypomina, że także pracodawcy nie są tu bez winy. - Ponad 30 proc. pracodawców okrada pielęgniarki z pieniędzy, które były dla nich przeznaczone. Niestety tak to należy powiedzieć. Podbierają środki z pieniędzy przekazywanych przez NFZ na wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych i dysponują nimi w dowolny sposób, np. na rozliczenie godzin nadliczbowych – stwierdziła.

Czytaj więcej w artykule Anny Rokicińskiej pt: OZZPiP nie bierze udziału w sobotnim proteście ale popiera

Wybrał: Mariusz Mielcarek