Położna z kompetencjami pielęgniarki... Temat przewodni sierpniowego numeru Gazety.

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych


Sierpniowe wydanie Gazety Pielęgniarek i Położnych

Najnowszy numer Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych został dziś wysłany do drukarni. Jutro wyruszy w drogę do naszych prenumeratorów. Zobacz, jakie tematy znajdziesz w bieżącym wydaniu:

1. Dodatki i rekompensaty dla pielęgniarek - Poseł w interpelacji do ministra zdrowia pyta o dodatki do wynagrodzenia: (...) pandemia koronawirusa sparaliżowała życie społeczne i gospodarcze. Najbardziej narażone w walce z pandemią są pielęgniarki, to one czuwały przy chorych całymi godzinami. W momencie wybuchu epidemii stały na pierwszej linii frontu...

Rekompensaty w szpitalach jednoimiennych
Po 33 zł brutto dodatku za miesiąc
Pielęgniarka POZ: Czy ministerstwo w ogóle nas widzi?
Ministerstwo o dodatkowym wynagrodzeniu pielęgniarek
Dodatek COVID-owy dla pielęgniarek DPS
Dyskusja w Sejmie
Dodatki z Urzędu Pracy

2. Pielęgniarka z licencjatem - współczynnik pracy podnieść do 0,73 - Poseł w interpelacji do ministra zdrowia: Czy w pracach dotyczących zmian w ustawie o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia poruszana jest także kwestia podniesienia współczynnika pracy pielęgniarek bez specjalizacji, które uzyskały tytuł licencjata na studiach pomostowych?

3. Nowe specjalistki - W terminie od 15 czerwca do 24 lipca 2020 roku odbyły się egzaminy specjalizacyjne z różnych dziedzin pielęgniarstwa. Przedstawiamy wyniki.

4. Co z niewykorzystanym dodatkiem zembalowym? - Interpelacja poselska w sprawie możliwości wypłaty dodatku do wynagrodzenia pielęgniarek i położnych w ramach środków zabezpieczonych przez NFZ.

5. Sejm przyznał położnym kompetencje pielęgniarek - Sejm w dniu 24 lipca 2020 roku uchwalił ustawę, która przyznaje położnej kompetencje przynależne pielęgniarce. Ministerstwo zdrowia uważa, że z uwagi na występującą sytuację epidemiczną w kraju oraz brak pielęgniarek położne mogą stanowić istotne wsparcie dla grupy zawodowej pielęgniarek.
Stanowisko Izby Pielęgniarek i Położnych oraz komentarze na pielegniarki.info.pl.

6. Ministerstwo Zdrowia: jednakowe stanowiska pracy pielęgniarek to jednakowe wynagrodzenie! - Gdy w podmiocie leczniczym zatrudnieni są pracownicy na jednakowych stanowiskach, którzy wykonują takie same obowiązki, lecz posiadają różne - choć porównywalne - kwalifikacje, zastosowanie w stosunku do nich znajdzie art. 183c kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia.

7. Samorząd zawodowy: zwiększyć wśród pielęgniarek wyszczepialność przeciwko grypie - Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne osób spotykających się w złożonym procesie udzielania świadczeń, wnosi o podjęcie działań mających na celu zwiększenie wyszczepialności wśród pielęgniarek i położnych przeciw grypie. Czy pielęgniarki i położne popierają postulat izby?

8. Sonda w sprawie szczepień - Dnia 16 lipca na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych udostępniliśmy ankietę dla naszych czytelników, w sprawie stanowiska izby pip w związku z wyszczepialnością wśród pielęgniarek i położnych. Sprawdź wyniki.

9. Pielęgniarki z DPS-ów zarabiają mniej niż ich koleżanki ze szpitali i przychodni. Dlaczego? - Zadziwiające, że pielęgniarki nie porzuciły jeszcze pracy w domach pomocy społecznej - jednym z częstszych ognisk masowych zakażeń koronawirusem. Większość pozostała przy przerażonych pandemią mieszkańcach. Skąd ta godna podziwu determinacja?

10. Dodatki dla pielęgniarek w wysokości 2,5 tys. zł - Posiedzenie Sejmu w dniu 23 lipca 2020 roku. "(...) Przewidujemy, że średnio dla osób zatrudnionych w tym systemie będzie zakładana rekompensata w wysokości ponad 2,5 tys. zł dla pielęgniarki i dla ratownika medycznego, dla pozostałych pracowników – w wysokości 2100, a 1600 zł dla obsługi."

11. W Sejmie dyskusja o szpitalach jednoimiennych: rekompensaty i ubezpieczenie pracowników - Zadziwiające, że pielęgniarki nie porzuciły jeszcze pracy w domach pomocy społecznej - jednym z częstszych ognisk masowych zakażeń koronawirusem. Większość pozostała przy przerażonych pandemią mieszkańcach. Skąd ta godna podziwu determinacja? Powyższe zagadnienie poruszył portal Rynek Zdrowia.

Zamów sierpniowe wydanie!