Monitorować zakażenia pielęgniarek.

Pielęgniarki najbardziej narażone.


Pielęgniarka - kwestia rejestru zakażeń

Dnia 26 czerwca tego roku do Ministra Zdrowia wpłynęła interpelacja w sprawie monitorowania zakażeń wśród pracowników i pracownic wykonujących zawody medyczne. W powyższym piśmie Franciszek Sterczewski podkreśla szczególnie trudną sytuację ochrony zdrowia w dobie pandemii. Jego zdaniem do działań, które trzeba podjąć należy zabezpieczenie zdrowia i życia personelu szpitali w panujących warunkach. Podstawą tego zadania ma być udostępnienie informacji dotyczącej liczby osób wykonujących zawody medyczne zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Pełna wiedza o skali problemu jest niezbędna do zapewnienia ochrony pielęgniarkom, pozwoli również zbadać dokładnie przyczyny zakażeń i wprowadzić procedury mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Taki rejestr jest również istotny dla przyszłych badań statystycznych i analiz mających na celu zapobieganie kolejnym epidemiom lub ich szybsze opanowanie.

Działania te są szczególnie istotne jeśli mówimy o niebezpieczeństwie pracy w tych zawodach, obciążeniu psychicznym oraz stale malejącej z tych powodów liczbie pielęgniarek i innych.

W związku z powyższym do Ministra Zdrowia zostały wystosowane dwa pytania dotyczące wprowadzenia dostępnego rejestru liczny zakażeń osób wykonujących zawody medyczne oraz jasnych mechanizmów monitorowania i zgłaszania takich przypadków.

Wiktoria Wrembel, pielegniarki.info.pl

źródło: sejm.gov.pl.

Zobacz oryginalny tekst interpelacji...