Położna z uprawnieniami pielęgniarki. Dyskusja w sejmie w dniu 14 sierpnia 2020.

Położne z kompetencjami pielęgniarek.


Położna pielęgniarką

Posiedzenie sejmowej komisji zdrowia w dniu 14 sierpnia 2020 roku. 

Przewodnicząca poseł Anna Kwiecień (PiS):

Dobrze. Szanowni państwo, przystępujemy do rozpatrzenia poprawki nr 28. Bardzo proszę o stanowisko rządu. Tak, poprawka nr 28.

Podsekretarz stanu w MZ Janusz Cieszyński:

Poprawka nr 28. Stanowisko rządu jest negatywne.

Przewodnicząca poseł Anna Kwiecień (PiS):

Dobrze. Biuro Legislacyjne?

Legislator Urszula Sęk:

Nie mamy uwag.

Przewodnicząca poseł Anna Kwiecień (PiS):

Głos za lub głos przeciw? Widzę panią poseł Ewę Janiuk z Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Bardzo proszę. Króciutko. Pani Ewo, nie słychać pani.

Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Ewa Janiuk:

W tej chwili mnie słychać?

Przewodnicząca poseł Anna Kwiecień (PiS):

Tak, teraz słychać. Bardzo proszę.

Wiceprezes NRPiP Ewa Janiuk:

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Nie odnośnie do poprawki nr 28, ale samego art. 13, dotyczącego nadania nowych uprawnień położnym, dlatego że taką poprawkę… Do tej propozycji w ustawie zgłaszaliśmy uwagę. Chciałam zwrócić uwagę na to, że NRPiP jest stanowczo przeciwna nadaniu nowych uprawnień położnym. To są dwa oddzielne zawody i mamy taką uwagę, że…

Przewodnicząca poseł Anna Kwiecień (PiS):

Pani Ewo, ale to nie jest przedmiot tej poprawki. Sama pani to powiedziała. To jest cały artykuł. My w tej chwili rozpatrujemy… To przekracza przedmiot dyskusji związany z tym, nad czym w tej chwili procedujemy.

Wiceprezes NRPiP Ewa Janiuk:

Czy w terminie późniejszym będę w stanie jeszcze wrócić do dyskusji na ten temat przed zakończeniem posiedzenia Komisji? Ponieważ nigdzie nie widziałam, żeby nasze poprawki znalazły miejsce, a były wysłane…

Przewodnicząca poseł Anna Kwiecień (PiS):

No właśnie, pani Ewo, pada tu takie pytanie z sali. Gdzie pani wysłała te poprawki? Do Senatu?

Wiceprezes NRPiP Ewa Janiuk:

Były wcześniej przesłane jako uwagi zgłoszone do projektu ustawy. Do Senatu też były zgłaszane.

Przewodnicząca poseł Anna Kwiecień (PiS):

Ale nikt ich nie przejął. W związku z tym sprawa jest w tej chwili bezprzedmiotowa. Tak jak powiedziałam, w tej chwili koncentrujemy się na poprawce. Taki jest tryb procedowania. W związku z tym jakby dyskusja dotycząca całego artykułu jest w tej chwili już bezprzedmiotowa. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 28.

źródło: sejm.gov.pl 

Zobacz więcej w sprawie w aktualnościach w dziale pt. Położna pielęgniarką

Wybrał: Mariusz Mielcarek