Oczekiwania związku pielęgniarek wobec nowego ministra.

Pielęgniarki 2020.


Pielęgniarka - jakie priorytety nowego ministra zdrowia

Czego pielęgniarki oczekują od nowego ministra zdrowia?

21 sierpnia 2020 roku na stronie MedExpress.pl opublikowana została kolejna rozmowa z przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z panią Krystyną Ptok. Dotyczyła ona ostatnich wiadomości podanych przez Mateusza Morawieckiego. W czwartek Premier ogłosił, iż zastępcą Łukasza Szumowskiego na stanowisku Ministra Zdrowia został Adam Niedzielski, dotychczasowy Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rozmowa zaczyna się od oczekiwań Krystyny Ptok odnośnie priorytetów nowego Ministra Zdrowia. Dowiadujemy się, iż ważnymi cechami następcy powinna być dobra komunikacja z ludźmi, otwartość, decyzyjność i fachowość. Jak mówi, z przeszłości wiemy, że jest to bardzo trudne i odpowiedzialne stanowisko. 

Ujednolicenie zasad wynagradzania pielęgniarek

Dalej prowadząca pyta o najważniejsze potrzeby pielęgniarek w dobie koronawirusa. Są to przede wszystkim określone i ujednolicone standardy postępowanie w zakresie kontaktu z Covid19 oraz weryfikacja ryzyka zawodowego i zabezpieczenie pracowników. Kolejnymi problemami są zmiany w ustawie i ujednolicenie zasad wynagradzania personelu pracującego z zakażonymi. Co ważne wg przewodniczącej, ludzie powinni zaprzestać wykluczania społecznego pracowników ochrony zdrowia mających kontakt z koronawirusem, jak ma to miejsce obecnie. Takie traktowanie  prawdopodobnie mogłoby doprowadzić do braku młodych pielęgniarek w przyszłości.

Wiktoria Wrembel, pielegniarki.info.pl