Położna pielęgniarką. Izba pielęgniarek za!

Położne na stanowiskach pielęgniarskich.

Prezes samorządu pielęgniarskiego w sejmie: Ten zapis jest na okoliczność, gdyby rzeczywiście brakło pielęgniarek. Wtedy – jest to zawód specjalistyczny, bardzo podobne kompetencje – te położne byłyby wykorzystane, tak jak były zresztą wcześniej wykorzystane, z tym że zawsze był problem, jak by się coś stało, to…


Położna pielęgniarką - stanowisko prezesa izby pip

Posiedzenie sejmowej komisji zdrowia w dniu 21 lipca 2020 roku. 

Poseł Zdzisław Wolski:

Jesteśmy przy art. 10 pkt 1. Czy tak? Drugi. A to przepraszam, bo logowałem się intensywnie.
Chciałbym spytać szefową samorządu, może i pana ministra, ponieważ dajemy uprawnienia, bo taka jest potrzeba, i w sensie przewidywania, również czarnego scenariusza, który może być przed nami za niewiele miesięcy, jak położne do tego podchodzą, że tu im się daje jednak uprawnienia – pielęgniarka położna… Nie, nie, bo tu się dorównuje. Właśnie jest tak, żeby brakujące pielęgniarki – a już teraz ich brakuje, a jeszcze jakby się rozkręciło… Zatem, jak uzupełnianie tego położnymi – to bardzo blisko, ale nie to samo – odbiera środowisko, bo wiemy, że z różnych powodów i pielęgniarki, i położne, miały różne pretensje o niewystarczające zabezpieczenie w środki ochrony osobistej, pomimo że nic wielkiego się nie działo, przesunięcia w pracy…

Przewodniczący poseł Tomasz Latos:

Panie pośle, wszystko jest jasne.

Poseł Zdzisław Wolski:

Jak to od środka wygląda?

Przewodniczący poseł Tomasz Latos:

Bardzo proszę, pani prezes.

Prezes NRPiP Zofia Małas:

Może króciutko odpowiem. To jest zapis troszeczkę na wyrost, bo to już zostało powiedziane, że nie wiemy, co się będzie działo. Mieliśmy w Polsce kilka oddziałów ginekologiczno-położniczych przekształconych w oddziały COVID-owe i tam zatrudniono jednak te położne, bo to były ich oddziały. Rzeczywiście to są dwa odrębne zawody – zawód pielęgniarki i zawód położnej. Położna, z definicji ustawowej, zajmuje się opieką nad kobietą, matką i noworodkiem, natomiast nie mężczyznami. Tutaj ten zapis dopuszczałby to w wyjątkowych sytuacjach, bo tak naprawdę – położne też nie bardzo tego chcą – to jest sytuacja nadzwyczajna. Ten zapis jest na okoliczność, gdyby rzeczywiście brakło pielęgniarek. Wtedy – jest to zawód specjalistyczny, bardzo podobne kompetencje – te położne byłyby wykorzystane, tak jak były zresztą wcześniej wykorzystane, z tym że zawsze był problem, jak by się coś stało, to…

Poseł Zdzisław Wolski:

Kto będzie odpowiadał…

Prezes NRPiP Zofia Małas:

…kto będzie odpowiadał. W związku z tym w zakresie swoich kompetencji położna mogłaby poszerzyć swoją pracę, ale tylko na okoliczność epidemii. Dziękuję.

źródło: stenogram posiedzenia komisji - sejm.gov.pl 

Wybrał: Mariusz Mielcarek