Minister w sejmie o 200-procentowym wynagrodzeniu pielęgniarek.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Minister zdrowia o wynagrodzeniach pielęgniarek

Posiedzenie plenarne sejmu w dniu 21 października 2020 roku. 

Minister Zdrowia Adam Niedzielski:

Szanowni Państwo! Jedna informacja wymaga zdecydowanego sprostowania. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia medyków, to nie tylko ci, którzy zostaną skierowani przez wojewodę, otrzymają premię czy dodatek w postaci dwukrotności wynagrodzenia, lecz także wszyscy lekarze, którzy pracują w tej chwili z pacjentami COVID-owymi w szpitalach i jednostkach do tego wyznaczonych. Minister zdrowia już w marcu wydał polecenie do Narodowego Funduszu
Zdrowia, w którym ten dodatek został określony dokładnie na tym samym poziomie, jaki jest w przypadku lekarzy skierowanych do walki z COVID-em.
A teraz, jak tylko ustawa ewentualnie po przegłosowaniu wejdzie i 200-procentowe wynagrodzenie ustali, to oczywiście minister zdrowia wyda odpowiednie polecenie Narodowemu Funduszowi Zdrowia, żeby płacił też medykom zatrudnionym…
(Poseł Barbara Nowacka: Co z personelem medycznym?)
…nie w trybie skierowania za tę pracę.
(Poseł Barbara Nowacka: Gdzie pielęgniarki, ratownicy medyczni?)

źródło: stenogram z posiedzenia

Wybrał: Mariusz Mielcarek, pielegniarki.info.pl