200-procentowe nagrodzenia dla jakich pielęgniarek?

Dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek.


Z sejmu - Dla jakich pielęgniarek wyższe wynagrodzenia

Posiedzenie plenarne sejmu w dniu 22 października 2020 roku. 

Poseł Marek Sowa:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Wśród kluczowych poprawek odrzuconych przez polityków Prawa i Sprawiedliwości jest poprawka zapewniająca gwarancję ustawową 200-procentowego wynagrodzenia dla wszystkich pracowników medycznych – lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych – zatrudnionych na pierwszej linii frontu w walce z COVID-19. Niestety, poprawka ta nie zyskała w nocy akceptacji ze strony rządu i polityków PiS-u, co więcej, pan minister miał wątpliwości, czy w szpitalach powiatowych, w szpitalach pierwszego poziomu ten dodatek w ogóle powinien być wypłacany. Dzisiaj jest on wypłacany na podstawie polecenia
ministra. Ale, szanowni państwo, los pracowników służby zdrowia nie może zależeć od jednego podpisu ministra. Musimy mieć gwarancje ustawowe. Dlatego wierzę, że godziny, które minęły od zakończenia pracy komisji, pozwoliły (Dzwonek) politykom PiS-u
na to, aby jednak przekonać się i poprzeć naszą poprawkę. (Oklaski)

źródło: stenogram z posiedzenia

Wybrał: Mariusz Mielcarek, pielegniarki.info.pl