Rzekome 200% wynagrodzenia pielęgniarek to medialne oszustwo.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


200% dla pielęgniarek i położnych

W najlepszy sposób sprawę medialnego szumu w sprawie 200% dla pielęgniarek i położnych skomentował jeden z użytkowników Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych. Komentarz ten zdobył szerokie poparcie na fanpage Portalu. Poniżej przytaczam jego treść:

PiS się chwali, że podwyższa pensję medykom walczącym na pierwszej linii frontu z Covid. Tak nie jest, to jest kłamstwo. Te sławne 200% dostają tylko medycy oddelegowani przez wojewodę. Summa summarum np. dwie pielęgniarki tak samo ciężko pracujące i tak samo narażające zdrowie i życie będą zarabiały różnie... NIENORMALNE, ŻENUJĄCE!

Post z powyższym komentarzem na facebooku został udostępniony przez użytkowników Portalu prawie 1000 razy(!). To ukazuje dobitnie jak pielęgniarki i położne oceniły rzekome "200% dla pielęgniarek i położnych". 

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie publikujemy w nowym dziale na Portalu200% dla pielęgniarek

Przypominam, że w ustawie z dnia 22 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­­‑19 zapisano:

ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie lub uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii. Osobom, którym wynagrodzenie ustalono na podstawie uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia o charakterze stałym, wynagrodzenie to wypłaca się miesięcznie z góry w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który ono przysługuje.”,

Wniosek: z wielkiego szumu medialnego o 200% wynagrodzeniach dla personelu medycznego, w tym pielęgniarek i położnych, nic nie wyszło. Te słynne już "200%" dotyczy tylko osób, które zostaną skierowane do pracy poprzez decyzję wojewody - NAKAZ PRACY. 

Mariusz Mielcarek, pielegniarki.info.pl 

Apel Redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Apelujemy do pielęgniarek i położnych o przekazywanie do redakcji Portalu informacji w sprawie bieżącej sytuacji w Waszych zakładach pracy, w kontekście wykonywania praktyki zawodowej oraz wynagrodzeń w okresie pandemii.

Informacje prosimy przekazywać na adres meilowy: [email protected]
Wasze wiadomości będziemy publikować na Portalu. Jednocześnie informujemy, że dane osobowe, pozostaną do wiadomości redakcji.