Komunikat ministerstwa w sprawie 100% dodatku do wynagrodzenia pielęgniarek.

200% dla pielęgniarek.


W dniu 27 kwietnia 2020 roku o godzinie 16 na twitterze(?!) Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat o treści:

"W związku z szeregiem nieprawdziwych informacji wyjaśniamy: dodatek - 100% wynagrodzenia otrzyma każdy wykonujący zawód medyczny, walczący z COVID-19 w szpitalu II i III poziomu. 

Dodatek otrzyma także personel medyczny ZRM oraz SOR, diagności laboratoryjni w lab. covidowych".

Poniżej publikuję oryginalny tweet.

Powyższy komunikat nie dość, że bardzo lakoniczny to wprowadza jeszcze większy chaos w przedmiotowej materii. Komunikat nie precyzuje pojęcia "100% wynagrodzenia". Jakiego wynagrodzenia? Zasadniczego? Czy wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi? Nie podaje także podstawy prawnej! Nie prezyzuje od jakiej daty będzie dodatek obowiązywał.

Wydaje się, że komunikat odnosi się do tzw. rekompensat, które są wypłacane pielęgniarkom i położnym na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 roku. 

Można tak wnioskować po informacji, zamieszczonej w dniu 19 października 2020 roku na stronie internetowej ministerstwa zdrowia. Cytuję jej fragment:

Zmiany dotyczące personelu  

(...) Do Sejmu zostanie złożony dziś projekt ustawy o „dobrym Samarytaninie”, który ma zapewnić bezpieczeństwo i godne warunki dla personelu medycznego. Zostanie wprowadzony dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia dla personelu medycznego z tytułu zwalczania COVID-19 dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Teraz na takie rekompensaty w wysokości 50 proc. są przeznaczane środki w wysokości ok. 50 mln zł miesięcznie. (...) 

Koniec cytatu! 

Jeżeli powyższy tweet ministerstwa zdrowia odnosi się do tzw. rekompensat, to jest nieprecyzyjny i wprowadza w błąd. Dodatek "100% wynagrodzenia" jest medialną bańką. Nie mającą pokrycia w faktach. Obecnie rekompensata wynosi 50% wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki i położnej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Widocznie ma wynosić 100% wynagrodzenia zasadniczego. Ale to nie jest "100% wynagrodzenia!".

Ministerstwo zdrowia powinno wydać komunikat wyjaśniający do komunikatu. Bowiem samo wprowadza do przestrzeni publicznej "nieprawdziwe informacje".

Społeczeństwo dostaje od ministerstwa jasny komunikat: pielęgniarki zarobią 100% więcej. A jest to nieprawda! A lud jak zwykle to kupi...

Mariusz Mielcarek, pielegniarki.info.pl