Więcej miejsc na tej specjalizacji dla pielęgniarek.

Szkolenia specjalizacyjne pielęgniarek.


O pielęgniarkach anestezjologicznych w sejmie i senacie

Fragmenty ze stenogramu posiedzenia sejmu w dniu 21 października 2020 roku

Poseł Zdzisław Wolski:

(...) Zaniechano przyspieszonych szkoleń dla pielęgniarek anestezjologicznych, żeby na tę godzinę, która nadeszła, mieć więcej przeszkolonych pielęgniarek. Nie przeszkolono ich. Wystarczyłoby zrobić w 3 miesiące skrócone szkolenie, w miarę rzetelne. Nie zrobiono nic. Teraz już nie sposób ich przeszkolić, bo te, które mogłyby uczyć zawodu, są bardzo zajęte. Chodzi o starsze pielęgniarki. (...)

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki:

(...) Mimo że mamy jedną z najwyższych liczb pielęgniarek anestezjologicznych w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców w Unii Europejskiej, łącznie: 34 820, to jednocześnie zwiększyliśmy tę liczbę o 620. To tylko tak tytułem informacji, bo dzisiaj pielęgniarki anestezjologiczne czy przeszkalani interniści są bardzo ważni w kontekście całego procesu leczenia COVID-19.

Fragmenty ze stenogramu posiedzenia senatu w dniu 26 października 2020 roku

Poseł Zdzisław Wolski:

(...) Rząd, który jest odpowiedzialny za walkę z pandemią, nie zrobił w tym czasie prawie nic, żeby chociażby wzmocnić kadrowo sanepid, który nie był w stanie realizować zadań, pomimo pracy po godzinach, uruchamiania współmałżonków, czasami dzieci… Ja jestem lekarzem, mam te kontakty, wiem, że tak to było. Było wiadomo, że jak nadejdzie epidemia, zabraknie miejsc na OIOM-ach. I nie chodzi o respiratory, bo to jest tylko urządzenie. Chodzi o pełne oprzyrządowanie i przede wszystkim anestezjologów, pielęgniarki anestezjologiczne. Można było w tych wielu, wielu miesiącach, które zmarnowaliśmy, chociażby w jakimś w miarę szybkim  tempie przeszkolić pielęgniarki, żeby miały częściowe uprawnienia anestezjologiczne. Nie zrobiono tego. (...)

źródło: stenogramy z posiedzeń sejmu i senatu

Zobacz także: Godzinne szkolenie pielęgniarki z obsługi respiratora. Zakończone wydaniem "certyfikatu".

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Pielęgniarstwo anestezjologiczne - komunikat ministerstwa zdrowia 

Ministerstwo Zdrowia prezentuje zmieniony wykaz priorytetowych dziedzin szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2020 ze środków Funduszu Pracy.

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną kraju oraz potrzebę zabezpieczenia kadry pielęgniarek w szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, zmienia się Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2020 r. z podziałem na województwa oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie, polegający na dodaniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki do każdego z województw, w którym pierwotnie nie została ta dziedzina ujęta.

Zmiana dotyczy 6 województw tj.: kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego.

Zmieniony Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2020 r. z podziałem na województwa oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie

źródło: mz.gov.pl - 23 października 2020