Pielęgniarki wciąż są dzielone, bo tylko niektóre mają prawo do większego zarobku.

Dodatki do wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

List pielęgniarki do redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych

Dzień dobry. Chciałabym przedstawić obecną sytuację z mojej perspektywy. Pracuję jako pielęgniarka na oddziale onkologicznym, który był zmieniony na oddział covidowy na 1,5 miesiąca w okresie sierpień - wrzesień. Wtedy nie przysługiwał nam pielęgniarkom dodatek 50% wynagrodzenia, bo nie byłyśmy oddelegowane przez wojewodę. W obecnej chwili 
za pozwoleniem wojewody na moim oddziale są wykonywane zabiegi dla "czystych" pacjentów. Z tego powodu mimo, iż chciałabym przejść na oddział covidowy nie mogę tego zrobić, ponieważ ktoś musi zająć się tymi pacjentami. W związku z tym uważam, 
że pielęgniarki wciąż są dzielone. Niektóre mają prawo do większego zarobku, bo nagle Pan Minister Zdrowia stwierdził, że da ludziom pieniądze, które już dawno się należały. Moje pytanie brzmi: co z pracownikami, którzy wcześniej pracowali z pacjentami covidowymi, ale obecnie pracują z czystymi pacjentami? My też jesteśmy narażeni, ponieważ skoro cały szpital jest covidowy, a w nim tylko 1-2 oddziały są "czyste" to jednak jesteśmy otoczeni przez zakażonych. Cała obecna sytuacja wciąż doprowadza do konfliktów i zamieszania oraz rodzi kolejne pytania...

Dane autora do wiadomości redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

wybrała: Katarzyna Kropska, pielegniarki.info.pl

Apel Redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Apelujemy do pielęgniarek i położnych o przekazywanie do redakcji Portalu informacji w sprawie bieżącej sytuacji w Waszych zakładach pracy, w kontekście warunków wykonywania praktyki zawodowej oraz wynagrodzeń w okresie pandemii.

Informacje prosimy przekazywać na adres meilowy: [email protected]
Wasze wiadomości będziemy publikować na Portalu. Jednocześnie informujemy, że dane osobowe, pozostaną do wiadomości redakcji.