Bez studiów pomostowych stracę uprawnienia?

że w Polsce nasze dyplomy będą ważne. Oprócz tego chciałabym wiedzieć , czy posiadając licencjat będę miała prawo do dodatków za wykształcenie wyższe kierunkowe?

W obecnej chwili przebywam na urlopie wychowawczym. Zastanawiam się nad podjęciem studiów pomostowych. Jednak ciągle słyszę sprzeczne opinie, że są niezbędne bo pielęgniarki po LM stracą swoje pełne uprawnienia, że nie trzeba ich podejmować, bo w Polsce nasze dyplomy będą ważne ... oprócz tego chciałabym wiedzieć , czy posiadając licencjat będę miała prawo do dodatków za wykształcenie wyższe kierunkowe?

W sprawie pierwszej części pytania proponuję zaznajomić się z treścią poniższych linek, zawartych w AKTUALNOŚCIACH w poddziale Uznawanie kwalifikacji w krajach UE i Polsce

Zobacz:

W związku z licznymi informacjami w prasie i mediach o tym, że absolwentki liceum medycznego i studium w 2010 roku stracą uprawnienia zawodowe i zostaną asystentkami pielęgniarek przedstawiamy odpowiedź ministerstwa zdrowia na interpelację w tej sprawie!!

Uczelnie wyższe prowadzące studia pomostowe w ogłoszeniach o rekrutacji piszą wprost lub sugerują, że nie ukończenie studiów pomostowych spowoduje w przyszłości utratę prawa wykonywania zawodu i degradację do roli pomocy pielegniarskiej.

Ministerstwo zdrowia wydało oświadczenie w sprawie studiów pomostowych. "Dyplomy i świadectwa uzyskane w poprzednich systemach kształcenia pielęgniarek i położnych nie stracą ważności na terenie Polski. Ukończenie studiów pomostowych nie jest obowiązkowe"

Pozdrawiam

Mariusz Mielcarek

Zobacz także:

Z redakcyjnej poczty: Miałam tytuł starszej pielęgniarki, który został mi odebrany przy zmianie miejsca pracy! Ukończyłam studia, w starym zakładzie pracy nie miało to znaczenia, w nowym zaproponowano mi wyższe uposażenie i młodszego asystenta.

Informator Gazety Pielęgniarki i Położnej - STUDIA POMOSTOWE