Pielęgniarz: Nie po oklaskach ich poznacie, tylko po czynach...

Pielęgniarki w pandemii.


     

Środa Wlkp., 15 listopada 2020 r.

Pan
Adam Niedzielski
Minister zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

zwracam się do Pana Ministra w sprawie informacji, publikowanych przez resort zdrowia, poprzez komunikaty zamieszczane na stronie internetowej ministerstwa oraz media społecznościowe. Do przestrzeni publicznej przekazywane są informacje w sprawie „podniesienia
o 100% wynagrodzenia”. Należy stanowczo podkreślić, że jest to niezgodne ze stanem faktycznym oraz wprowadzaniem opinii publicznej w błąd.

Pracownikom medycznym, regulacje prawne, których jest Pan autorem, wprowadzają od 1 listopada 2020 roku, nie „podniesienie o 100% wynagrodzenia” lecz dodatek w wysokości „100% wynagrodzenia zasadniczego”. Przy obecnych zasadach wynagradzania w ochronie zdrowia, które zawierają wynagrodzenie zasadnicze, dodatki za wysługę lat, za pracę w porze nocnej oraz w niedzielę i święta, twierdzenie o „podniesieniu o 100% wynagrodzenia” jest całkowicie nieuprawnione. Jest nieprawdziwe.

Jednocześnie należy podnieść, że przedmiotowy dodatek będzie „proporcjonalne obniżony w przypadku świadczenia pracy przez niepełny miesiąc”. Ten zapis ma kolosalne znaczenie w obecnej sytuacji, kiedy tysiące pielęgniarek i położnych przebywa na kwarantannie
i izolacji domowej. Powyższe pielęgniarki i położne nie otrzymają wzrostu wynagrodzenia zasadniczego. Wręcz przeciwnie. Ich wynagrodzenia zostaną obniżone. Powód? Wysokość zasiłku chorobowego w wysokości nie 100% lecz tylko 80.

Nie po oklaskach ich poznacie, tylko po czynach...