Pielęgniarka: Nigdy nie było tak źle jak teraz.

Pielęgniarki w pandemii.


Pielęgniarki w pandemii piszą jak jest

Chciałam zabrać głos odnośnie poprzednich postów dotyczących pracy jednej pielęgniarki w szpitalu psychiatrycznym... Jestem pielęgniarką z dużym stażem w szpitalu i nigdy nie było tak źle, jak teraz. Nigdy z nami tak nie postępowano! To, co dzieje się teraz trudno opisać, to co pisały koleżanki w poprzednich postach to cała prawda. Pragnę dodać, że przekształcenie oddziałów psychiatrycznych w covidowe to prowizorka i fuszerka, za które pani dyrektor dostała pieniądze.

Chodzimy z jednego końca budynku na drugi żeby się przebrać. Jest zimno, w nocy pierwsza zmiana wchodzi 2 razy. Po kąpieli musimy wyjść na zewnątrz budynku, żeby dostać się na oddział. Są obecnie minusowe temperatury. Przeziębiamy się, ale nikogo to nie obchodzi, a pielęgniarka epidemiologiczna przechodzi sama siebie. Zero szacunku do personelu, krzyczy, ubliża, używa wobec nas wulgarnych słów, wylicza środki ochrony osobistej. Brakuje środków dezynfekcyjnych i twierdzi, że o zapłacie za cały dyżur możemy zapomnieć, jeżeli już, to tylko za godziny w kombinezonach.

W naszym szpitalu praktycznie związek pielęgniarek nie istnieje. W zarządzie są same oddziałowe, które nie są za pracownikiem, tylko dyrekcją. Nie mamy wsparcia w nikim! Pani dyrektor daje podwyżki lekarzom i oddziałowym, a pozostały personel jest tylko do harówki. Nie mamy wsparcia w nikim, jesteśmy bezradne, nie wytrzymujemy psychicznie, nie mówiąc o pracy. Pracować chcemy, ale w godnych warunkach. Prosimy o pomoc i wsparcie i może ktoś może skontrolować te przebudowy na szpitale covidowe. To jest porażka, do czego jesteśmy zmuszane dziękujemy i prosimy o pomoc.

Dane autora do wiadomości redakcji.

wybrała: Daria Hoffa, pielegniarki.info.pl

Apel Redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Apelujemy do pielęgniarek i położnych o przekazywanie do redakcji Portalu informacji w sprawie bieżącej sytuacji w Waszych zakładach pracy, w kontekście warunków wykonywania praktyki zawodowej oraz wynagrodzeń w okresie pandemii.

Informacje prosimy przekazywać na adres meilowy: [email protected]
Wasze wiadomości będziemy publikować na Portalu. Jednocześnie informujemy, że dane osobowe, pozostaną do wiadomości redakcji.