Tak naraża się na zakażenia pielęgniarki.

Zakażenia pielęgniarek.


Zakażenia pielęgniarek a środki ochrony indywidualnej

Z korespondencji pielęgniarki do Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Ciąg dalszy poczynań dyrektora i pielęgniarki epidemiologiczne naszego szpitala. Otrzymaliśmy nowe zarządzenie, które naraża nas na zarażenie COVID-19. Pozbawiono nas kombinezonów  na oddziałach, gdzie trafiają pacjenci nowoprzyjęci czyli potencjalni zakażeni  bez wyników testów. Tak dyrekcja naraża nas i nasze rodziny na zakażenia. Czy celem tych decyzji jest niewypłacanie nam dodatku?
Do kogo zwrócić się o pomoc? W załączeniu zarządzenie.

Pielęgniarka

Pismo dyrekcji w przedmiotowej sprawie...

W nawiązaniu do wdrożonych z początkiem epidemii SARS-CoV-2 procedur, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami wśród osób zatrudnionych w naszej jednostce w zakresie wyposażenia pracowników oraz osób udzielających świadczeń medycznych w komórkach organizacyjnych, przypominam, że odnośne zalecenia, wytyczne publikowane przez organy administracji rządowej, zalecenia konsultantów w dziedzinach chorób zakaźnych, psychiatrii, pielęgniarstwa epidemiologicznego i innych organów, w tym zakresie od początku pandemii nie uległy zmianie. W celu zobrazowania sposobu wykorzystania środków ochrony osobistej Zespół do Spraw Zakażeń Szpitalnych opracował wykaz rekomendowanych środków ochrony osobistej, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Powyższe ma na celu racjonalizację zużycia środków ochrony osobistej oraz nie narażanie się na ekspozycję czynnika podczas procedury rozbierania z niej.

Mając na uwadze powyższe zobowiązuję bezwzględnie osoby udzielające świadczeń do stosowania się do ustaleń.

Zobowiązuję Ordynatorów Oddziałów do przypomnienia powyższych zasad.

Załącznik: Wykaz rekomendowanych środków ochrony osobistej

Typ sprzętu:

Ochrona układu oddechowego - Maska chirurgiczna
Ochrona oczu - gogle/przyłbica
Ochrona ciała -  brak
Ochrona rąk - Rękawiczki

Dane autora do wiadomości redakcji.

wybrała: Daria Hoffa, pielegniarki.info.pl

Apel Redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Apelujemy do pielęgniarek i położnych o przekazywanie do redakcji Portalu informacji w sprawie bieżącej sytuacji w Waszych zakładach pracy, w kontekście warunków wykonywania praktyki zawodowej oraz wynagrodzeń w okresie pandemii.

Informacje prosimy przekazywać na adres meilowy: [email protected]
Wasze wiadomości będziemy publikować na Portalu. Jednocześnie informujemy, że dane osobowe, pozostaną do wiadomości redakcji.