NFZ o dodatku do wynagrodzenia w kontekście wejść do strefy brudnej.

Dodatki dla pielęgniarek.


Czas pracy w strefie brudnej a dodatek dla pielęgniarek

W dniu 2 grudnia na stronie internetowej centrali Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano komunikat w sprawie dodatkowego wynagrodzenie dla medyków. Cały komunikat czytaj w artykule pt. Dodatki do wynagrodzenia - najnowsze stanowisko NFZ.

Zdumienie wywołuje poniżej cytowany fragment przedmiotowego komunikatu:

Ewidencja czasu pracy przy pacjencie z COVID+ nie jest koniecznością

NFZ nie wymaga ewidencjonowania czasu pracy konkretnego pracownika przy pacjentach z COVID-19. Taki obowiązek nie wynika z polecenia Ministra Zdrowia. Natomiast udzielanie świadczeń medycznych pacjentom z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 nie może być incydentalne.

Oznacza to na przykład, że sporadyczne wejście do tzw. strefy brudnej, nie jest podstawą do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia. To do dyrektorów placówek medycznych będzie ostatecznie należała właściwa ocena, w oparciu o kryteria z polecenia, którzy pracownicy kwalifikują się do otrzymania dodatkowego świadczenia pieniężnego.

Koniec cytatu. 

Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych wystąpi do prezesa NFZ oraz ministra zdrowia w sprawie powyższego stanowiska. Przyznanie kompetencji dyrektorom w zakresie oceny, którzy pracownicy kwalifikują się do otrzymania dodatku, w kontekście sporadyczności wejść do tzw. strefy brudnej jest NIEDOPUSZCZALNE!

Warto także zacytować jeszcze jedno stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 listopada 2020 roku. Fundusz stwierdza w nim, że "zatem w niniejszym poleceniu Minister Zdrowia nie zobligował Podmioty do przekazania do OW NFZ informacji o godzinowym, minutowym czasie przebywania z pacjentem zakażonym lub podejrzeniem zakażenia". Całość stanowiska NFZ czytaj w artykule pt. Opinia NFZ w sprawie dodatku za godziny przepracowane w kombinezonie.

Mariusz Mielcarek