Minister w sejmie: "sprawę dodatków wyjaśnię w sposób możliwie prosty".

Dodatki dla pielęgniarek.


Dodatki dla pielęgniarek i położnych

Posiedzenie sejmu w dniu 10 grudnia 2020 roku.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski:

(...) Trzeci temat, który się pojawiał w państwa zapytaniach, dotyczy, tak jak patrzę, wynagrodzeń. Szczególnie chodzi o to, co stało się obiektem różnych ma nipulacji, czyli dodatek dla personelu medycznego.
Postaram się to wyjaśnić w sposób możliwie prosty.
Otóż mamy dwie grupy personelu medycznego, któremu płacimy dodatki. Jeden to jest personel, który jest kierowany przez wojewodę, i wtedy mamy regulację ustawową, która jest podstawą wypłacania tego dodatku, i każda osoba skierowana przez wojewodę do pracy w związku z COVID otrzymuje taki dodatek – każda. Czy to będzie lekarz, czy to będzie
pielęgniarka, czy to będzie ratownik medyczny, każde z nich otrzyma taki dodatek.
Drugą podstawą wypłacania dodatków jest polecenie, które 1 listopada wydałem Narodowemu Funduszowi Zdrowia, żeby osobom, które nie są kierowane przez wojewodę, a pracują w szpitalach COVID--owych, w jednostkach COVID-owych, czyli tych, które są wskazane przez wojewodę do walki z COVID-em – są one oczywiście powszechnie znane, bo mamy
publicznie dostępną informację na ich temat – naliczono dodatek za cały listopad, który był podstawą jego naliczenia, i oczywiście kolejne miesiące. To na podstawie tego polecenia, które było wydane 1 listopada. Tutaj mamy upoważnioną grupę lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i diagnostów laboratoryjnych, którzy pracują w laboratoriach szpitalnych.

W stosunku do poprzedniego rozwiązania powiększyliśmy tę grupę właśnie o ratowników i o diagnostów laboratoryjnych. Ale, co ważne, wcześniej te pieniądze były wypłacane tylko i wyłącznie osobom, które wyłącznie, podkreślam, walczyły z COVID-em. 
Teraz nie muszą wyłącznie tu pracować – jeżeli idą na inny oddział, to nie tracą tego dodatku, będą go otrzymywały. (...)

Wybrał: Mariusz Mielcarek