Pielęgniarki pracują 6 godzin w kombinezonach. Co z dodatkiem?

Dodatki dla pielęgniarek.


Dodatki dla pielęgniarek 

Dziwi mnie stwierdzenie Pana ministra, że dla personelu stacji dializ nie należy się dodatek covidowy, bo pracujemy w trybie ambulatoryjnym. Dializa trwa średnio 4 godziny, co drugi dzień. Licząc czas przygotowania stanowiska do tego zabiegu, przygotowanie pacjenta, przeprowadzenie hemodializy i uprzątnięcie sali po zabiegu u osoby z Covid19 to średnio 5-6 godzin pracy, w pełnym zabezpieczeniu, tj. kombinezon, maska, gogle. Jednocześnie na tej samej zmianie dializowałyśmy nawet 7 chorych z covid19. Po tym czasie kąpiemy się we własnym pocie, jest nam słabo z niedotlenienia i odwodnienia. Czy tak wygląda praca w trybie ambulatoryjnym przy pacjencie z Covid19? Dializujemy nie tylko pacjentów z naszej stacji, ale też z innych, którzy obecnie przebywają na oddziale dedykowanym dla osób z Covid19, bo nasz szpital takowy posiada. Poza tym pozostali pacjenci, teoretycznie zdrowi, którzy przyjeżdżają na planowe hemodializy, za każdym razem ze środowiska domowego, nie mają wykonywanych testów na Covid, więc jak już pojawią się u nich objawy, przez kilka dni są zakaźni, a część z nich przechodzi chorobę bezobjawowo. Praca na stacji dializ to nie praca ambulatoryjna, bo pielęgniarka przebywa stale przy pacjencie na sali dializ, czyli 12 godzin, bo są 3 zmiany pacjentów. Czy Pan Minister uważa, że pielęgniarki dializacyjne mają za mały kontakt z pacjentem covidowym? Może w takim razie ubierze się w kombinezon i spędzi z nami choćby jeden dzień. 

Zobacz także: Aktualności według działów - dodatki dla pielęgniarek.

Dane autora do wiadomości redakcji.
Wybrała: Katarzyna Kropska

Apel Redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Apelujemy do pielęgniarek i położnych o przekazywanie do redakcji Portalu informacji w sprawie bieżącej sytuacji w Waszych zakładach pracy, w kontekście warunków wykonywania praktyki zawodowej oraz wynagrodzeń w okresie pandemii.

Informacje prosimy przekazywać na adres meilowy: [email protected]
Wasze wiadomości będziemy publikować na Portalu. Jednocześnie informujemy, że dane osobowe, pozostaną do wiadomości redakcji.