Praca dla pielęgniarki - wypłacamy 100% dodatek.

Dodatki dla pielęgniarek.


Praca dla pielęgniarek 

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA 11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8

Poszukuje PIELĘGNIAREK do pracy w ODDZIAŁACH SZPITALNYCH!

Osobom zatrudnionym w Oddziale COVID oraz na Izbie Przyjęć przysługuje dodatek, w wysokości 100% wynagrodzenia!!!

Warunki i forma umowy są do negocjacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt

Sekretariat Dyrektora: tel. 89/715 62 07, [email protected],
Kierownik Kadr: tel. 089 /715 62 13,
Główny Specjalista ds. Administracyjnych i Obsługi Umów Kontraktowych:
tel. 89/ 715 62 91,
Naczelna Pielęgniarka tel: 89/715 62 31

Biskupiec, dnia 16.12.2020r.