Liczba zakażonych pracowników ochrony zdrowia.

Zakażenia personelu medycznego.


Zakażenia personelu medycznego

Od 4 marca, kiedy to dowiedzieliśmy się o pierwszym przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce minęło już prawie 10 miesięcy. Personel medyczny to grupa bardzo narażona na kontakt z COVID-19, dlatego liczba zakażeń ciągle rośnie.

Nowe dane Ministerstwa Zdrowia

Poprzednie dane, dotyczące okresu do 15 grudnia wskazywały na ponad 75 tysięcy zakażonych pracowników ochrony zdrowi. Niestety ta liczba ciągle rośnie... Ministerstwo podało kolejne dane dotyczące zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 personelu medycznego od początku pandemii do 29 grudnia. Statystyki prezentują się następująco:

• 49 361 pielęgniarek - wzrost o prawie 4 tys. 

• 19 735 lekarzy - - wzrost o prawie 2 tys.

• 4 589 położnych - - wzrost o prawie 400 osób 

• 2 921 ratowników medycznych - wzrost o prawie 200 osób

• 2 009 farmaceutów - wzrost o prawie 150 osób

• 1 797 dentystów - wzrost o prawie 200 osób

• 1 498 diagnostów - wzrost o prawie 100 osób

Z powyższych danych wynika, że w ciągu 14 dni (od 15 grudnia - do 29 grudnia) doszło do prawie 7 tys. kolejnych zakażeń pracowników ochrony zdrowia.

Źródłem powyższych danych jest rejestr EWP testy.

Wybrał: Mariusz Mielcarek