Pielęgniarka o zapomogach dla zakażonych pielęgniarek i położnych.

Zakażenia pielęgniarek.

Zapomogi dla zakażonych pielęgniarek

Przesyłam krótką informację dotyczące odmowy udzielenia zapomóg socjalnych w przypadku zakażenia wirusem w OIPIP w Poznaniu. Odmowa przyznania zapomogi nie zawiera żadnej podstawy prawnej!

Pandemia dotyka również pielęgniarki pracujące w POZ. Pielęgniarki rodzinne i pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania zmagają się na co dzień z pacjentami z objawami grypy, wysokiej temperatury oraz zakażonymi. Często dochodzi do zakażeń, pomimo zachowania reżimu sanitarnego. 

Natomiast duża grupa tych pielęgniarek jest już w wieku emerytalnym. 

Okręgowa izba w Poznaniu jako jedna z ostatnich w Polsce, po nacisku środowiska zawodowego uchwaliła regulamin dotyczący  przyznania zapomóg z tytułu zakażenia wirusem Covid-19. 

W jednym z punktów regulaminu wyraźnie wskazuje się na obowiązek przedłożenia zwolnienia L4 - minimum 21 dni. Ten punkt dyskwalifikuje dużą grupę pielęgniarek będących już na świadczeniach emerytalnych, ale czynnych zawodowo!  A przecież to nie długość L4 świadczy o przebiegu zakażenia. 

Śledząc regulaminy dotyczące podziału środków zapomogowych w innych izbach w Polsce, nie dostrzegłam tak daleko idącej niesprawiedliwości. Brak transparentności regulaminów w skali kraju powoduje głębokie poczucie podziału środowiska.

Dyskryminacja pielęgniarek ze względu wiek i formę wykonywania zawodu powoduje poczucie wykluczenia.

Dane autora do wiadomości redakcji.

Wybrała: Daria Hoffa

Apel Redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Apelujemy do pielęgniarek i położnych o przekazywanie do redakcji Portalu informacji w sprawie bieżącej sytuacji w Waszych zakładach pracy, w kontekście warunków wykonywania praktyki zawodowej oraz wynagrodzeń w okresie pandemii.

Informacje prosimy przekazywać na adres meilowy: [email protected]
Wasze wiadomości będziemy publikować na Portalu. Jednocześnie informujemy, że dane osobowe, pozostaną do wiadomości redakcji.