Wynagrodzenia pielęgniarek. Ministerstwo: "wchodzimy w system mnożnikowy".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Posiedzenie senackiej komisji zdrowia w dniu 8 grudnia 2020 roku. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski:

(...) Ustawa umożliwia również przedłużenie otrzymywania wyodrębnionych środków finansowych przez lekarzy specjalistów, którzy pracują w jednym miejscu i deklarują pracę w jednym miejscu. Lekarz specjalista otrzymuje różnicę pomiędzy wcześniej otrzymywanym wynagrodzeniem a kwotą 6 tysięcy 750 zł. Dotycząca tego ustawa kończy się 31 grudnia tego roku, dlatego w procedowanej ustawie jest przedłożone, że ten okres wydłuża się do 30 czerwca. W przypadku planowanych rozporządzeń w sprawie ogólnych warunków umów też przedłużone zostały zapisy o dodatkowych, wyodrębnionych środkach finansowych dla pielęgniarek i położonych, jak również dla ratowników medycznych. Ten okres, do 30 czerwca, jest wyrównany dla całego systemu ochrony zdrowia. W kolejnym etapie wchodzi ustawa, która już obowiązuje, ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Ta ustawa została zmieniona… Po 1 stycznia 2022 r. wchodzimy w system mnożnikowy powiązany ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej – te osoby cały czas będą miały podwyższane wynagrodzenia wraz ze wzrostem gospodarki, ze wzrostem średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Cały personel medyczny, który został dookreślony w tym zakresie, który dostawał dodatkowe środki finansowe, od przyszłego roku będzie musiał mieć co najmniej takie same warunki finansowe, jak miał do tej pory. (...)

Zobacz więcej w sprawie w aktualnościach w artykule pt. Wynagrodzenia pielęgniarek - sejm uchwalił nowe regulacje.

Sprawę będziemy dokładnie wyjaśniać w kolejnych artykułach na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Żródło: stenogram posiedzenia komisji

Wybrał: Mariusz Mielcarek