Sezon zachorowań na grypę trwa!

Szczyt zachorowań na grypę w Polsce niezmiennie przypada na pierwszy kwartał roku kalendarzowego, z największą liczbą zachorowań w okresie styczeń-marzec1

Blisko połowa tych zachorowań dotyczy dzieci do 14 roku życia (dzieci przedszkolne i szkolne)1

Dzieci odgrywają dużą rolę w rozprzestrzenianiu się wirusa grypy2,3

Na każde 10 dzieci, które opuszczą szkołę z powodu choroby związanej z grypą zachoruje 8 członków gospodarstwa domowego4

Warto rekomendować szczepienia przeciwko grypie w całym sezonie! Szczepienie to najskuteczniejsza forma profilaktyki!

Dowiedz się więcej i wejdź na https://www.szczepie-niekluje.pl/


Referencje:

1. Meldunki epidemiologiczne NIZP-PZH. Dostępne na www.pzh.gov.pl

2. Glezen W.P. Epidemiol Rev. 1996; 18: 64-76.

3. Weycker D. i wsp. Vaccine. 2005; 23: 1284-1293.

4. Neuzil K.M. Arch Pediatr Adolesc med. 2002; 156: 986-991.

FLUE/20/12/07_npr