Trzy spotkania w sprawie nowej siatki płac pielęgniarek.

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych


Nowa siatka płac pielęgniarek 

Minister zdrowia poinformował, że obowiązująca siatka płac w podmiotach leczniczych, która miała ostatecznie wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku nie będzie znowelizowana. Powstanie nowa siatka płac. O tym informowaliśmy w artykule pt. Projekt nowej siatki płac pielęgniarek jeszcze w lutym. 

Informowaliśmy także, że zapisy w nowej siatce płac mają być wdrażane w życie stopniowo. Natomiast docelowe stawki mają wejść w życie w 2024 roku. Czytaj więcej w artykule pt. Pielęgniarki - likwidacja zembalowego. Klamka zapadła.

Prace nad nową siatką płac mają być bardzo szybkie. Spotkania w przedmiotowej sprawie zapowiedziano na 10 lutego, 17 lutego, 26 lutego. Natomiast sam projekt nowej siatki płac ma zostać opublikowany jeszcze w lutym. 

Czyli pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu dzisiejszym.

Minister zdrowia argumentuje, że nowa siatka płac jest koniecznością, gdyż powstały duże różnice w wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, poprzez wypłacanie dodatków do wynagrodzenia, które wywalczyli sobie lekarze, pielęgniarki i położne oraz ratownicy medyczni. Takie stanowisko ministra prowadzi do likwidacji dodatku zembali dla pielęgniarek i położnych. 

W następnym artykule na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych zajmę się kwestią likwidacji dodatku zembali i udziału w tej sprawie związku pielęgniarek. 

Zobacz więcej informacji w aktualnościach w dziale: Nowa siatka płac pielęgniarek 

Mariusz Mielcarek