Pielęgniarki - projekt nowej siatki płac.

Nowa siatka płac pielęgniarek.


Projekt nowej siatki płac pielęgniarek

Portal cowzdrowiu informuje o wczorajszym (10 lutego) spotkaniu w sprawie wynagrodzeń w ochronie zdrowia.

W czasie spotkania mówiono - na razie bardzo roboczo - o wskaźnikach, według których wynagradzane miałyby być w kolejnych latach różne grupy pracowników sektora ochrony zdrowia. Miałyby odnosić się do średniej płacy podawanej przez GUS. Chodzi o najniższe płace, poniżej których nie można byłoby płacić. Jest to teraz regulowane ustawą, ale nie jest ona satysfakcjonująca, a poza tym to przepisy czasowe. Do tego dochodzą dodatki do pensji wywalczone przez pielęgniarki i ratowników, które MZ i NFZ chce włączyć w systemowe rozwiązania (ustawę o minimalnej płacy oraz rozliczenia procedur medycznych, zamiast osobnego strumienia pieniędzy).

W czasie prezentacji MZ pokazywano m.in. taką tabelę:

Potraktowano ją po stronie przynajmniej części organizacji, jako wstępną propozycję...

żródło: cowzdrowiu

Jednak nie wszyscy dobrze ją widzieli i poproszono, by MZ wysłało ją mailowo - co od razu zrobiono. Potem jednak część uczestników zwróciło uwagę, że w przekazanej mailowo są inne współczynniki - korzystniejsze, zwłaszcza dla lekarzy.

żródło: cowzdrowiu

O wyjaśnienie - jako redakcja cowzdrowiu - poprosiliśmy MZ i oto odpowiedź jaką dostaliśmy.

Dnia 10 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, w trakcie którego kontynuowana była dyskusja na temat kwestii związanych z wynagrodzeniami w ochronie zdrowia. W trakcie posiedzenia strona rządowa przedstawiła informacje na temat nakładów na zdrowie wynikających w kolejnych latach z tzw. ustawy 6 proc. W trakcie dyskusji ustalono, że Zespół na kolejnych spotkaniach koncentrował będzie się nad przygotowaniem propozycji systemowej zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Jednocześnie strona społeczna została poinformowana, że celem usprawnienia wyliczeń skutków finansowych zmian wypracowywanych przez Zespół przygotowane zostało narzędzie nazwane roboczo: „wzór kalkulatora do wyliczeń wynagrodzeń” (tak nazywał się plik wysłany do strony społecznej – taka sama nazwa znajduje się w nagłówku przedmiotowego dokumentu – w załączeniu). Przykładowe zrzuty ekranu prezentujące to narzędzie udostępnione zostały stronie społecznej. Narzędzie to w zależności od wprowadzonych do niego danych dokonuje kalkulacji wartości współczynników pracy oraz niezbędnych nakładów. Ustalono jednocześnie, że do poniedziałku 15 lutego br. partnerzy społeczni mogą nadsyłać do sekretariatu TZdSOZ uwagi i postulaty w zakresie zmian załącznika do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W oparciu o te propozycje przy użyciu „kalkulatora do wyliczeń wynagrodzeń” na kolejnym spotkaniu dokonywane będą robocze szacunki kosztów proponowanych rozwiązań. Na posiedzeniu nie były w ogóle prezentowane propozycje współczynników pracy – mają one zostać dopiero wypracowane wspólnie ze stroną społeczną w oparciu o przedstawione przez nią propozycje. Ustalono również, że kolejne posiedzenia odbędą się 17.02 oraz 26.02 o godzinie 11.00.

Czytaj więcej informacji na cowzdrowiu.

Zobacz więcej informacji w aktualnościach w dziale: Nowa siatka płac pielęgniarek